Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty jest jednym z bardziej znanych polityków na polskiej scenie. Zasłynął przede wszystkim jako osoba blisko związana z mediami. Jest zasłużony dla polskiego rynku wydawniczego.

Wczesne życie, edukacja i kariera polityczna
Włodzimierz Czarzasty urodził się w Warszawie w 1960 roku. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w latach 80. związał się z organizacjami studenckimi. Został wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Studentów Polskich. Był także członkiem PZPR.

Po upadku komunizmu w Polsce zdecydował się na kontynuowanie kariery politycznej. Związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jednak w wyborach z roku 1997 nie udało mu się uzyskać mandatu poselskiego. Brał jednak aktywny udział w budowaniu terenowych struktur tej partii.

Czarzasty na początku lat 90. związał się z mediami i branżą wydawniczą. Brał udział w tworzeniu oficyny wydawniczej Muza. Blisko związany był też ze spółką wydawniczą Euromedia, zasiadał w radzie nadzorczej tej spółki. Zasiadał w radzie nadzorczej Polskiego Radia do roku 1998. Rok później rozpoczął karierę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Od 2000 do 2004 roku pełnił funkcję jej sekretarza. W 2005 odszedł z tego stanowiska kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Jako członek KRRiT stał się jednym z bohaterów słynnej afery Rywina, która wybuchła w roku 2002. Czarzastemu ostatecznie nie postawiono zarzutów, choć wymieniony został jako członek tak zwanej grupy trzymającej władzę, która miała dopuścić się machinacji i korupcji.

Stowarzyszenie Ordynacka
Włodzimierz Czarzasty w 2006 roku został prezesem warszawskiego stowarzyszenia Ordynacka. Organizacja skupia głównie byłych członków Zrzeszenia Studentów Polskich.

Włodzimierz Czarzasty

Więcej o:

Włodzimierz Czarzasty