Oświadczenie Pani Elżbiety Sjöblom

Elżbieta Sjöblom, tajemniczy inwestor ze Skierniewic, przystępuje do ofensywy. Nie wyklucza roszczeń wobec dziennikarzy, którzy - jej zdaniem - przyczynili się do przeceny powiązanych z nią spółek giełdowych

Niektóre tytuły prasowe sugerowały ostatnio, że pani Elżbieta dopuściła się manipulacji giełdowych. Jeśli nikt jej tego nie udowodni, będzie chciała dochodzić roszczeń - mówi nam Mikołaj Habit, pełnomocnik inwestorki. Sjöblom rozesłała do mediów oświadczenie, w którym zapowiedziała, że przekaże pełną historię swojego rachunku, a nawet kopię zeznania podatkowego za 2004 rok. Niestety, nie spełni prośby Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, żeby 30 stycznia złożyć wyjaśnienia w sprawie operacji giełdowych. Zaplanowała bowiem w tym czasie urlop.

Sjöblom to jeden największych inwestorów na giełdzie. W piątek "Rzeczpospolita" opisała kryminalną przeszłość jej syna Macieja Niebrzydowskiego. To on - zdaniem gazety - ma stać za inwestycjami matki. Ceny akcji jej spółek spadły w piątek nawet o 40 proc. Wczoraj odrabiały straty.