Węgry opuszczają akcjonariat MOL

Węgry postanowiły sprzedać resztę akcji koncernu paliwowego MOL, które należały jeszcze do państwa. Pierwszeństwo w zakupie własnych akcji dostał MOL, który będzie mógł nimi płacić za udziały w zagranicznych firmach.

MOL będzie miał dwie szanse na zakup od państwa 10 proc. własnych akcji. Od 10 grudnia do końca roku koncern będzie mógł kupić do 3 proc. własnych akcji. Nawet jeśli nie nie skorzysta z tej okazji, to drugą szansę MOL będzie miał w przyszłym roku. Od maja do końca października 2006 r. koncern będzie mógł kupić od 7 do 10 proc. własnych akcji. Pozostałe 1,7 proc. państwowych akcji MOL, a także wszystkie akcje, których nie kupi sam koncern, zostaną zaoferowane drobnym inwestorom, choć nie wiadomo jeszcze kiedy. Wartość całego pakietu 11,7 proc. państwowych akcji MOL szacuje się teraz na 1 mld euro.

Rzecznik rządu Węgier Andras Batiz powiedział, że akcje MOL nie zostaną sprzedane dużemu zagranicznemu inwestorowi, aby w ten sposób zachować narodowy charakter i niezależność koncernu. Odkupione od państwa akcje MOL będzie mógł wykorzystać do zakupu akcji innych firm paliwowych albo sfinansowania innych transakcji, którą rozszerzą zakres międzynarodowej działalności koncernu. Do końca 2015 r. takie transakcje będą jednak wymagały zgody państwa. "Rząd wspiera cele MOL, który chce zostać koncernem o decydującej roli w naszym regionie" - stwierdził Batiz. Z decyzji rządu cieszy się węgierski koncern. "Możliwość zakupu własnych akcji zapewnia spółce stabilność we wprowadzaniu własnej, długoterminowej strategii działalności" - powiedział szef MOL Zsolt Hernadi. Według nieoficjalnych informacji w grudniu, po trwającym ponad rok namyśle, Komisja Europejska ma wydać zgodę na sprzedaż przez MOL niemieckiemu koncernowi E.ON Ruhrgas większości działu związanego z gazownictwem. Ta rozłożona w czasie transakcja o wartości ponad 2 mld euro znacznie zasili kasę węgierskiego koncernu.