Zaadoptuj dziecko po tsunami

Wiele spośród 280 tysięcy ofiar tsunami osierociło dzieci. Caritas Polska namawia Polaków do adopcji tych dzieci - na odległość.

Każdy, kto zadeklaruje comiesięczne wpłaty, będzie mógł wybrać dziecko. Pieniądze będą przeznaczone na jego utrzymanie i naukę. Chodzi nie tylko o dzieci osierocone po tsunami, ale wszystkie sieroty, które potrzebują pomocy po kataklizmie.

Dzieci do takiej adopcji wskazują misjonarze Caritasu z pomocą lokalnego samorządu lub komitetu parafialnego. Lista dopiero powstaje. Każdy, kto prześle do Caritasu deklarację, że co miesiąc chce wpłacać pieniądze i dokona pierwszej wpłaty, zostanie zarejestrowany jako kandydat na "rodzica". Dziecko będzie mógł wybrać później, kiedy powstanie lista sierot.

Nie ma limitu wpłat. Caritas zobowiązuje się, że dzieci, których "rodzice" nie mogą pokrywać wszystkich potrzeb, zostaną dofinansowane z innych źródeł. I że jeśli ktoś nie będzie mógł wpłacać dalej - dziecko nie straci pomocy Caritasu. Tylko 5 proc. wpłat pochłoną koszty administracyjne Caritasu.

Będzie też możliwość korespondowania z dzieckiem i otrzymywania informacji o tym, jak mu się wiedzie.

Żeby zaadoptować, trzeba przesłać Caritasowi deklarację i dowód pierwszej wpłaty na adres: Caritas Polska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, z dopiskiem: adopcja na odległość.

Tel. (0-22) 33 48 503 lub 33 48 500 p. Mirosław Węcławek, lub pocztą elektroniczną: adopcja@caritas.pl

nr konta: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem "Azja - Adopcja na odległość"

Akcję można też wesprzeć, wysyłając SMS o treści ADOPCJA na numer 7174 (koszt 1 zł + Vat) lub na numer 0-300 200 110 (koszt 1,05 zł + VAT).