Zwolnienia w kierownictwie Wirtualnej Polski

Zwolnienia na wysokich stanowiskach w Wirtualnej Polsce - pracę stracił m.in. dyrektor marketingu i reklamy Michał Dzienisz. Zwykła restrukturyzacja czy wynik gry grup interesów?

W ostatnich dniach wypowiedzenia otrzymało sześć osób, w tym piastujących w portalu istotne funkcje menedżerskie. Jak wynika z naszych informacji - odchodzą osoby kojarzone z prezesem WP Markiem Borzestowskim. - To jakaś czystka - mówi zwolniony dyscyplinarnie szef marketingu i reklamy (w spółce, której przychody opierają się na reklamie jest to jedno z kluczowych stanowisk). - Zostałem zwolniony nielegalnie pod absurdalnymi zarzutami. Będę się odwoływał w sądzie pracy, a może nawet przez powództwo cywilne - zapowiada Michał Dzienisz.

Wirtualna Polska (WP) jest od kwietnia w stanie upadłości, pieczę nad spółką sprawuje wyznaczony przez sąd zarządca. Na przejęcie przedsiębiorstwa w ramach postępowania układowego mają nadzieję trzej oferenci - spółka związana z Tomaszem Czechowiczem (z funduszu MCI Management) i prezesem WP Markiem Borzestowskim, spółka mniejszościowych udziałowców WP oraz firma założyciela WP Leszka Bogdanowicza (rozstał się z portalem w 1998 r).

Nasz rozmówca związany z jednym z oferentów, uważa, że ostatnie zwolnienia należy łączyć z grą różnych grup interesów o przejęcie kontroli nad WP. - Nic podobnego - zdecydowanie zaprzecza zarządca spółki Wojciech Reguła. - Spółka jest w stanie upadłości i pewne cięcia kadrowe są całkowicie normalne i uzasadnione. Nie wszystkie stanowiska i osoby są teraz potrzebne, a firma musi oszczędzać. Nie ma tu żadnych sensacji - tłumaczy zarządca. Jak twierdzi, że nie planuje na razie żadnego szerszego programu cięć kadrowych.

W WP (ponad 80 proc. akcji portalu należy do grupy TP SA) pracuje nadal około 190 osób. Od początku roku personel spółki zmniejszył się o około 30 osób.