Marcin Kozera - problematyka

Problemem opowiadania Marcin Kozera jest poszukiwanie własnej tożsamości narodowej. W pewnym momencie główny bohater staje się świadomy swego pochodzenia, zaczyna czuć się Polakiem. Anglię, w której przebywa traktuje jako swą drugą ojczyznę. Nie zapomina jednak o Polsce, gdzie są jego korzenie.

W opowiadaniu odnajdujemy wiele informacji na temat życia polskich emigrantów. Przebywając poza granicami naszego państwa, starali się zachować tożsamość narodową - kultywując polskie tradycje, posługiwanie się językiem polskim, wychowywali swoje dzieci ze świadomością, że są Polakami.

Marcin Kozera - biografia

Marcin Kozera - motywy

Marcin Kozera - problematyka

Marcin Kozera - plan wydarzeń

Marcin Kozera - gatunek literacki

Marcin Kozera - czas i miejsce akcji

Marcin Kozera - cytaty

Marcin Kozera - bohaterowie

Marcin Kozera - bibliografia

Marcin Kozera - omówienie