Pan Tadeusz - znaczenie tytułu

Pełny tytuł epopei Adama Mickiewicza to Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Tadeusz - postać drugoplanowa - został umieszczony w tytule utworu dla zaakcentowania, że nowy kształt Polski związany jest z postępowaniem najmłodszego pokolenia (decyzja Tadeusza i Zosi o zniesieniu pańszczyzny), następuje zmierzch sarmackiej Rzeczypospolitej.

Tadeusz otrzymał ponadto imię po Kościuszce - przywódcy powstania chłopskiego, wyznawcy demokratycznych haseł.

Zobacz także:

Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz - biografia

Adam Mickiewicz - najważniejsze dzieła

Adam Mickiewicz - charakterystyka twórczości

Pan Tadeusz - synkretyzm gatunkowy

Pan Tadeusz - styl

Pan Tadeusz - struktura czasu

Pan Tadeusz - Soplicowo jako centrum polszczyzny

Pan Tadeusz - znaczenie roku 1812

Pan Tadeusz - obraz utraconej ojczyzny

Pan Tadeusz - narracja

Pan Tadeusz - funkcja Mazurka Dąbrowskiego

Pan Tadeusz - ludzie i przyroda

Pan Tadeusz - Jacek Soplica jako bohater dynamiczny

Pan Tadeusz - humor w epopei

Pan Tadeusz - geneza

Pan Tadeusz - jako epopeja

Pan Tadeusz - bohaterowie