Jak zostać coachem?

Aby zostać coachem możesz skorzystać z akredytowanych kursów przygotowujących do zawodu i dających międzynarodowe certyfikacje lub też dołączyć do grupy słuchaczy Studium coachingu Uczelni Łazarskiego. Z dyplomem coacha możesz znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, administracji państwowej lub rozwijać własną działalność gospodarczą.

Studia adresowane są dla osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację ICF - International Coach Federation na poziomie ACC. Certyfikat ICF uznawany jest w ponad 120 krajach na całym świecie, dając możliwość wykonywania zawodu nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jednocześnie studia pozwalają na zdobycie kompetencji, które można wykorzystać w różnych specjalizacjach coachingowych, takich jak: coaching kariery, coaching w ochronie zdrowia, executive coaching, business coaching, diet coaching i wiele innych.

- Coach to osoba, która w swojej ścieżce rozwoju ma za zadanie nauczyć się kilku podstawowych kompetencji powalających na pracę z drugim człowiekiem. Są to m.in. uważność na drugiego człowieka, słuchanie i słyszenie, zadawanie pytań w sposób świadomy i celowy, podążanie za klientem, czyli słyszenie i widzenie rozbieżności w komunikatach werbalnych i niewerbalnych, widzenie i umiejętne nazywanie emocji, umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i klienta, budowanie świadomości klienta, czyli stosowanie pytań i narzędzi coachingowych tak, aby klient zobaczył inne możliwości tej samej sytuacji - mówi Izabela Kluzek, kierownik Studium coachingu Uczelni Łazarskiego .

W programie studiów m.in.:

- Filozofia i specyfika pracy coachingowej

- Sylwetka coacha

- Kompetencje interpersonalne w coachingu

- Techniki i narzędzia coachingowe

- Coaching grupowy i zespołowy

- Coaching w zmianie

- Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny

- Sesje mentorskie

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc, a zajęcia ruszają na początku października.

Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-trenera-biznesu/studia-podyplomowe/studium-coachingu/