Kinoklasyka

To kanon kinematografii polskiej, składający się na cykl najlepszych i najważniejszych filmów prezentowanych po rekonstrukcji razem z komplementarnymi dokumentami. To filmy,które są zapisem naszej historii i kultury.
embed

Filmy, które prezentują obrazy dramatyczne, ważne społecznie, jak i te, które stały się symbolami naszej popkultury, a także ekranizacje z niezapomnianymi kreacjami aktorskimi. To filmy, które są elementem, a zarazem nośnikiem kultury masowej. Zachwycają czystością obrazu i dźwięku w jakości pozwalającej na pełne oddanie zamysłu i wirtuozerii twórców.

"Kino staje się rytuałem. O określonych godzinach, w pewnych określonych miejscach włączamy się do niego. Oglądając film, poddajemy się pewnemu z góry narzuconemu porządkowi, umowie, którą proponuje nam autor, kiedy czerpie swobodnie z bogatego repertuaru środków narracji, obrazowania, chwytów dramaturgicznych, mód - ufając naszej kulturowej pamięci"

Film najlepiej opisuje rzeczywistość

W obecnym świecie film jest tą dziedziną sztuki, która dla wychowanych w kulturze obrazu odbiorców jest najbliższym sposobem opisywania rzeczywistości. Młodzi ludzie obracają się głównie w kręgu kultury masowej. Większość obcuje przede wszystkim z kinem popularnym. W efekcie nie zna historii kina ani klasyki filmowej czy też ambitniejszych produkcji współczesnych. Film, jak każde dzieło sztuki, ma pomóc w zrozumieniu świata, człowieka, a także własnych zachowań, wyborów i postaw.

Nauka o filmie i poprzez film nie tylko zwiększa wrażliwość młodego odbiorcy, kształtuje jego umiejętności analityczne, ale ma również stanowić podstawę do reprodukcji kultury i komunikacji międzypokoleniowej.

Nasz projekt wychodzi naprzeciw szeroko pojętej edukacji filmowej w sposób umożliwiający prezentację dzieła sztuki zgodną z zamysłem twórców, w przestrzeni, która umożliwia pełną jego percepcję - w kinie.

Cele programu

- Stworzenie dostępu do zasobów klasyki kina - z gwarancją doskonałej jakości obrazu, dźwięku po rekonstrukcji, do oglądania w kinie; cykl składający się z najlepszych i najważniejszych filmów

- Pokazanie uniwersalności filmów, z których kultowe teksty weszły już do języka codziennego.

- Stworzenie płaszczyzny integracji społecznej i międzypokoleniowej poprzez kulturę audiowizualną.

- Umożliwienie dostępu do klasyki polskiego kina z audiodyskrypcją,

- Przygotowanie materiałów edukacyjnych zawierających między innymi precyzyjne scenariusze lekcji, które pogłębiają poruszaną problematykę a przede wszystkim pokazują narzędzia do analizy tekstów kultury, jakimi są filmy, a tym samym umożliwiają kompetentną interpretację.

- Przybliżenie zagadnień praktycznych, teoretycznych i historycznych, związanych z filmem w sposób atrakcyjny, nowatorski - w postaci różnorodnych komplementarnych działań.

- Przybliżenie zagadnień z zakresu języka filmu i możliwości wykorzystania poszczególnych środków wyrazu, ich znaczenia i funkcji, jaką pełnią w tekstach kultury audiowizualnej.

- Stworzenie narzędzi komunikacji pozwalających na aktywizację społeczną poprzez powiązanie świata fikcji filmowej ze światem realnym.