Kolej dla samorządów?

Ważą się losy przekazania w tym roku regionalnych kolei samorządom. Dziś będą nad tym debatować marszałkowie województw na konwencie w Krakowie

Przekazanie udziałów w PKP Przewozy Regionalne 16 samorządom wojewódzkim to największa reforma na kolei w ostatnich latach. Dzięki temu samorządy będą finansować i organizować przewozy jako udziałowiec spółki kolejowej. Według planu rządu oficjalne przejęcie PKP PR miało nastąpić od początku grudnia. Ale samorządy oraz rząd i PKP jeszcze nie doszły do ostatecznego porozumienia w tej sprawie.

Dziś na konwencie w Krakowie marszałkowie mają debatować nad przejęciem przewozów regionalnych. Z informacji "Gazety" wynika, że marszałkowie nie wykluczą podpisania z rządem porozumienia i to już 9 lub 10 listopada podczas walnego zgromadzenia związku województw w Szczecinie. Zgodę na przejęcie kolei regionalnych uzależniają jednak m.in. od pokrycia przez rząd strat, jakie przyniesie PKP PR. Eksperci samorządowców ocenili, że tylko w 2009 roku deficyt sięgnie 200 mln zł. Marszałkowie będą też upierać się przy pozostawieniu w spółce dochodowych pociągów międzywojewódzkich (które według planu mają trafić do PKP Intercity). Chcą też, by rząd uwzględnił możliwość zwiększenia udziału samorządów regionalnych w podatkach, m.in. CIT. "Alternatywą dla proponowanych zmian jest pozostawienie spółki w dotychczasowym kształcie" - to rekomendacja dla marszałków przygotowana przez zespół roboczy, który powołali.

Rząd już poszedł na pewne ustępstwa. Proponuje, by inwestycje taborowe w nowej spółce sięgały 7,5 mld zł do 2020 r. - kwoty te już są uzgodnione z resortem finansów. Finansowanie modernizacji i zakupu nowych pociągów miałoby pochodzić m.in. z Funduszu Kolejowego, budżetu państwa czy funduszy unijnych.