Odpowiedzialność społeczna klubu sportowego - opłacalna w każdym wymiarze

Zarządzanie klubem sportowym nie różni się zasadniczo od zarządzania przedsiębiorstwem - w obu przypadkach menadżerowie muszą rozumieć lokalną społeczność. Podczas Forum Biznesu Sportowego (13-14 maja br. w Chorzowie) o współpracy klubu z najbliższym otoczeniem społecznym opowie Lesley Giddins, wicedyrektor David Taylor Partnerships. Giddins jest współautorką ?Active Management?, raportu stworzonego we współpracy z angielską Football Association.

Współpraca z lokalną społecznością umożliwia wspólną realizację celów klubu sportowego i władz lokalnych. Klub może budować swój wizerunek w regionie wspierając np. działania edukacyjne, popularyzując zdrowy styl życia, czy poprzez zaangażowanie w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Tego typu działania są projektami długofalowymi, zatem ich efekty nie są widoczne od razu, lecz mają bardzo silny wpływ na pozytywny wizerunek klubu. To z kolei ułatwia pozyskiwanie sponsorów i skupianie kibiców wokół klubu, czy też zdobywanie funduszy rządowych i unijnych.

Raport "Active Management" przedstawia przykłady współpracy klubów sportowych z północno-wschodniej Anglii z lokalnymi społecznościami, m.in. zaangażowanie Manchesteru City w Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Klub ten od 20 lat prowadzi autorski program przeznaczony dla lokalnej społeczności.

"Odpowiedzialność społeczna jest i zawsze była istotnym elementem działań klubu. Manchester City jest dumny ze swojego miasta, jego korzeni i wizji przyszłości. Chcemy wypełniać obowiązki dobrego sąsiada dla wszystkich, którzy tu mieszkają, jak również dla tych, którzy przyjeżdżają do Manchesteru do pracy lub dla rozrywki" - podkreśla klubowy menadżer ds. CSR Pete Bradshaw.

Projekty realizowane w ramach "City in the Community" ("Klub City w społeczności") przybierają różną formę - od edukacyjnych i zdrowotnych, przez ekologiczne i obywatelskie po przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. W ramach promocji zdrowego trybu życia prowadzone są akcje "Active City" ("Aktywne miasto/aktywny klub") oraz "Smoke free City" ("Miasto/klub wolne od dymu papierosowego"). Pierwszy z nich promuje szeroko rozumianą aktywność fizyczną, a drugi zachęca do zerwania z nałogiem tytoniowym. Działania te realizowane są wspólnie z radą miejską i lokalnym funduszem zdrowia.

Innym projektem klubu związanym z ochroną środowiska jest budowa turbin powietrznych, które będą zaopatrywały stadion Manchesteru City w energię elektryczną. Szacuje się, że ta inwestycja zmniejszy zanieczyszczenie powietrza o 20% jeszcze przed rokiem 2010. Kolejnym działaniem z zakresu ochrony środowiska jest program promujący recykling oraz ochronę powłoki ozonowej - "Keep your City green" ("Utrzymaj swoje miasto/klub w zieleni").

Szerszym projektem jest "OneCity" ("Jedno miasto/jeden klub") - obejmuje on m.in. politykę informacyjną na temat zróżnicowania kulturowego i religijnego społeczności Manchesteru. Drużyna piłkarska Manchesteru City jest stawiana za przykład jako monolit i grupa dążąca do wspólnego celu pomimo różnic w kolorze skóry, języku czy religii poszczególnych piłkarzy. Projekt ten wyróżniono tytułem "Racial Equaility Standard for Professional Football's Club".

Manchesterowi City udało się m.in. dzięki tym działaniom podpisać kontrakt sponsorski ze światową korporacją Sony. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, w dzisiejszym świecie sportu cenione jest partnerstwo z klubami wyznającymi te same lub podobne wartości, którym hołdują sponsorzy. Innymi słowy pozytywny wizerunek klubu ma przekładać się wprost na pozytywny wizerunek sponsora.

"Wyniki badania przeprowadzonego przed Forum Biznesu Sportowego wskazują, że 76% przedstawicieli polskiego sportu jest bardzo zainteresowanych tematem budowania relacji sponsor-klub. Zaangażowanie klubów w działania CSR niewątpliwie ułatwia pozyskiwanie i budowanie relacji ze sponsorami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zaprosiliśmy na Forum Lesley Giddins, współautorkę cytowanego raportu, która szczegółowo opowie o dobrej współpracy klubu ze społecznością lokalną" - poinformował Wojciech Majeran, dyrektor zarządzający Ciszewski Marketing Sportowy i organizator Forum Biznesu Sportowego.

Lesley Giddins - Ekspert Forum Biznesu Sportowego, wicedyrektor David Taylor Partnerships Ltd. (DTP), członkini Dtparticip8, zespołu zajmującego się projektami sportowymi.

Dtparticip8 to wewnętrzny, dedykowany zespół DTP - jednej z głównych firm specjalizujących się w projektach odnowy i rewitalizacji społecznej w Wielkiej Brytanii. Dtparticip8 zdobył już znaczne doświadczenie w dziedzinie rewitalizacji przy wykorzystaniu sportu, jednocześnie korzystając z szerszej wiedzy spółki-matki. Wcześniej Giddins była dyrektorem działu społecznego i ekonomicznego dziedzictwa Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej 2002. Stworzyła program wolontariatu "Newham's Volunteers" w ramach ubiegania się Londynu o organizację Igrzysk 2012. Przygotowała też strategię wolontariatu dla tych Igrzysk. Ma także bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych i zarządzaniu nimi.