Ogromne zainteresowanie inwestorów instrumentami pochodnymi

Luty 2008 roku potwierdza ogromne zainteresowanie inwestorów instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW. Po rekordowym 2007 roku i styczniu 2008 - luty jest kolejnym miesiącem bardzo wysokich obrotów na rynku instrumentów pochodnych - czytamy w komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wolumen obrotu wszystkimi instrumentach pochodnych wyniósł prawie 1,1 mln sztuk, a po 2 miesiącach bieżącego roku - 2,4 mln, co stanowi już prawie 25% wolumenu obrotów w całym 2007 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (III 2007 - II 2008) wolumen obrotów na wszystkich instrumentach pochodnych przekroczył po raz pierwszy w historii 11 mln kontraktów. Pokazuje to ciągły wzrost zainteresowania inwestorów (w tym w coraz większym stopniu inwestorów zagranicznych) polskim rynkiem instrumentów pochodnych.

Wraz ze wzrostem wolumenu znacząco wzrosła liczba otwartych pozycji. Na koniec miesiąca wyniosła prawie 136 tys. sztuk. Poprzednia największa odnotowana na koniec miesiąca liczba otwartych pozycji wyniosła 130 tys. kontraktów w styczniu bieżącego roku.

- wolumen obrotu kontraktami na WIG20 wyniósł 1,04 mln kontraktów - po raz trzeci w historii przekroczył poziom 1 mln kontraktów:

- liczba otwartych pozycji na koniec miesiąca wyniosła ponad 85 tys. kontraktów i była to druga w kolejności największa liczba otwartych pozycji w historii notowań tego instrumentu (największa liczba otwartych pozycji na koniec miesiąca wyniosła 87 tys. kontraktów w styczniu 2008 roku).

- średni dzienny wolumen obrotu kontraktami na WIG20 wyniósł 49,4 tys. kontraktów terminowych.

- na rynek trafiło prawie 1,7 mln zleceń - niewiele mniej niż w rekordowym styczniu.

Kontrakty na akcje osiągnęły bardzo wysoki wolumen obrotu - prawie 23 tys. kontraktów. W całym 2007 roku wolumen obrotu tym instrumentem wyniósł 114.021 sztuk (średnio 9,5 tys. miesięcznie).

Kontrakty terminowe na waluty ustanowiły kolejny rekord wolumenu obrotu. Wolumen osiągnął poziom 3.617 kontraktów (od początku roku - 6.217 kontraktów - więcej niż w całym 2007 roku - obroty wyniosły wtedy niewiele ponad 6 tys. kontraktów). Na kontraktach terminowych na waluty odnotowano również najwyższą liczbę otwartych pozycji w historii ich notowań - 1526 sztuk.

Wlumen obrotu jednostkami indeksowymi mini WIG20 osiągnął poziom 1.116 sztuk.

Opcje na indeks WIG20 - wolumen obrotu w lutym to prawie 21 tys. sztuk.

Produkty strukturyzowane w lutym 2008:

- miesięczne obroty na wszystkich produktach strukturyzowanych byłe najwyższe w historii GPW. Sięgnęły ponad 25 mln zł i były wyższe od rekordowych obrotów ze stycznia 2008 o 155%.

- wolumen obrotu wyniósł blisko 107 tys. sztuk.

- liczba transakcji na wszystkich produktach strukturyzowanych wyniosła 643, to jest o 6,1% więcej niż w poprzednim miesiącu.

- 13 lutego zadebiutowało na GPW 7 serii certyfikatów strukturyzowanych UniCredit HVB. Od tego momentu liczba notowanych na GPW produktów strukturyzowanych wzrosła do 19 (dotychczas 12).

- na sesji 13 lutego 2008 roku łączny wolumen obrotu certyfikatami strukturyzowanymi na jednej sesji wyniósł 58.750 sztuk co jest historycznym rekordem. Wolumen obrotu wszystkimi certyfikatami strukturyzowanymi pobił poprzedni rekord z 27 listopada 2007 (51.640 sztuk na jednej sesji).