Na kolei ruszyło referendum strajkowe

Wczoraj rozpoczęło się referendum strajkowe na kolei. Domagający się podwyżek kolejarze mają zadecydować, czy będą strajkować

Już w zeszłym tygodniu kolejarze z Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych (KKZZ) zapowiedzieli, że 6 marca odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy, jeśli ich pracodawcy z Grupy PKP nie zgodzą się na spełnienie żądań płacowych. I to oni organizują referendum strajkowe wśród pracowników kolei. - 6 marca jest cały czas aktualny. Rozmowy w Kolejach Mazowieckich nie zakończyły się porozumieniem - mówi Leszek Miętek, szef KKZZ.

KKZZ skupia m.in. maszynistów czy dyżurnych ruchu kolejowego. Obecnie średnie wynagrodzenie w Grupie PKP to około 2,6 tys. zł brutto. Związek domaga się podwyżek średnio o 500 zł brutto do podstawowego uposażenia, kolejarze uwzględniają przy tym możliwość rozłożenia podwyżek na raty. Zdaniem pracodawców taka podwyżka oznaczałaby wzrost wynagrodzeń o mniej więcej 1000 zł brutto, bo od wysokości podstawowego uposażenia zależą różnego rodzaju dodatki. A to ich zdaniem doprowadziłoby do ruiny spółki z Grupy PKP.

Innego zdania są związkowcy. Zdaniem Miętka niski poziom wynagrodzeń na kolei powoduje, że młodzi ludzi nie chcą tam pracować i średni wiek kolejarzy zajmujących się bezpieczeństwem ruchu zbliża się do 50 lat.

Z pracodawcami kolejowymi cały czas negocjują dwa inne związki NSZZ "Solidarność" Sekcji Krajowej Kolejarzy oraz Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP.