Rusza program ?Mobbing Stoper"

Rozpoczyna się pilotażowy projekt, którego celem jest szukanie sposobów zmniejszenia zjawiska przemocy w pracy. Program pod nazwą "Mobbing Stoper" potrwa pół roku.

Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego podkreśla, że celem projektu nie jest składanie pozwów w sądzie, a mediacja. Projekt ma także uświadomić pracodawcom, że pozwalanie na mobbing powoduje straty firmy, bo mniejsza jest wydajność pracowników i częściej biorą oni urlopy.

Koordynator projektu Anna Andrałojć podkreśla, że osoby doświadczające mobbingu nie powinny obawiać się zgłaszania swoich problemów. Zagadnienia poruszane podczas mediacji nie będą nagłaśniane. W przypadku naruszenia ugody mediacyjnej strona, która się tego dopuści, poniesie konsekwencje prawne.

Osoba dopuszczająca się przemocy w pracy ponosi odpowiedzialność na podstawie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. Może to być zadośćuczynienie finansowe, a także sprawa w sądzie o nadużycie lub naruszenie dóbr osobistych.

Dyrektor Instytutu Psychoimmunologii, Wojciech Eichelberger zwraca uwagę, że często mobbing stosuje osoba, która sama kiedyś doświadczyła przemocy. Zwraca uwagę, że taka osoba szuka ofiary, aby rozładować swoje traumatyczne przeżycia. I sama z ofiary przeistacza się w kata.

W ramach projektu ofiary mobbingu będą mogły między innymi korzystać z konsultacji prawnych i psychologicznych, pomocy przy ewentualnym złożeniu pozwu do sądu i uczestniczyć w warsztatach z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Jan Kordasiewicz zwraca uwagę, że mobbingu w pracy dopuszczają się nie tylko przełożoneni, ale także koledzy z pracy. Zachowania, które noszą znamiona mobbingu to na przykład pomawianie, plotki, złe traktowanie, krzyki, krytykowanie. Nie należy zapominać jednak, że czasem krytka jest uzasadniona - dodaje Jan Kordasiewicz.

Osoby doznające mobbingu mogą uzyskać pomoc pod ogólnopolskim numerem telefonu 0 800 14 15 16. Codziennie od poniedziałku do piątku przy telefonie dyżurują prawnik i psycholog.