Papież wzywa Ukrainę do wierności chrześcijaństwu

Papież wzywa Ukrainę do wierności chrześcijaństwu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

(...) Dzisiaj obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. (...) Drodzy Bracia i Siostry. Jan był zwiastunem, poprzednikiem: został posłany po to, aby przygotować drogę Chrystusowi. O czym mówi nam postać św. Jana Chrzciciela właśnie tutaj, w Kijowie, na początku tej pielgrzymki po waszej ziemi? Czy nie jest w pewnym sensie opatrznościowe to, że postać ta zwraca się do nas właśnie w Kijowie? (...)

Tutaj, w tym mieście, dokonał się chrzest Rusi. Od Kijowa zaczął się rozkwit życia chrześcijańskiego, które rozbudziła Ewangelia najpierw na ziemiach Starej Rusi, potem na terytoriach Europy Wschodniej, a wreszcie za Uralem, w przestworzach Azji. A więc także Kijów w pewnym sensie odegrał rolę "prekursora Pańskiego" pośród licznych narodów, do których - wychodząc stąd - dotarło orędzie zbawienia. (...) To cudowne dziedzictwo zostało powierzone nam, drodzy Bracia i Siostry. W tych dniach, kiedy jako pielgrzym odwiedzam waszą Ziemię, proszę Boga wraz z wami, ażeby wasze pokolenie na początku nowego tysiąclecia stanęło na wysokości chwalebnych tradycji przeszłości. (...)

Ziemio Ukrainy, zroszona krwią męczenników, dzięki za przykład wierności Ewangelii, który dałaś chrześcijanom wszystkich stron świata! Iluż twoich synów i córek podążało drogą całkowitej wierności Chrystusowi; wielu z nich wykazało swoją konsekwencję aż do złożenia najwyższej ofiary. Niechaj ich świadectwo będzie dla chrześcijan trzeciego tysiąclecia przykładem i pobudką. (...)

W szkole Chrystusa, idąc śladami św. Jana Chrzciciela, świętych i męczenników tej ziemi, również i Wy, Drodzy Bracia i Siostry, zawsze odważnie stawiajcie na pierwszym miejscu wartości duchowe. (...)

Drodzy Biskupi, kapłani, mnisi i mniszki, którzy wiernie towarzyszyliście swojemu narodowi kosztem różnego rodzaju osobistych ofiar i podtrzymywaliście go w ciemnych czasach komunistycznego terroru, dziękuję wam i zachęcam: Bądźcie nadal żarliwymi świadkami Chrystusa i dobrymi pasterzami Jego owczarni w ukochanej Ukrainie. (...)

Ty, droga młodzieży, bądź silna i wolna, nie daj się zwieść złudnymi mirażami taniego szczęścia. Idź drogą Chrystusową: to prawda, że On jest wymagający, ale dzięki Niemu możecie cieszyć się pełnią sensu życia i duchowym spokojem. (...)

Wy, drodzy rodzice, przygotowujcie drogę Pańską dla swoich dzieci. Wychowujcie je z miłością i dawajcie im przekonujący przykład wierności zasadom, których ich nauczacie. Także i wy, którzy nosicie odpowiedzialność wychowawczą i społeczną, starajcie się zawsze sprzyjać pełnemu rozwojowi osoby ludzkiej, rozwijając u młodzieży głębsze poczucie sprawiedliwości i solidarności z najsłabszymi.

(...)

Bądźcie wszyscy i każdy z osobna "światłem narodów" (Księga Izajasza 49,6)!

za KAI