WHO

WHO (skrt od World Health Organization) dziaa przy Organizacji Narodw Zjednoczonych. Siedzib tej midzynarodowej organizacji jest Genewa. wiatowa Organizacja Zdrowia to efekt porozumienia a szedziesiciu jeden pastw, ktre zawarto w 1946 roku.

WHO - powstanie i cele
WHO skupia obecnie 194 czonkw z caego wiata. 7 kwietnia, pod patronatem organizacji odbywa si wiatowy Dzie Zdrowia. Ustanowiony zosta dwa lata po podpisaniu porozumienia o powstaniu WHO. Obchodzony jest jednak dopiero od 1950 roku. Gwnym dziaaniem WHO jest opieka zdrowotna. Przede wszystkim stara si nie dopuci do rozprzestrzeniania si na wiecie gronych epidemii. Walczy z chorobami zakanymi: grulic, dum, choler oraz AIDS. Prowadzi take dziaania edukacyjne, propaguje zdrowy styl ycia i higien.

WHO