WHO

WHO (skrót od World Health Organization) działa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Siedzibą tej międzynarodowej organizacji jest Genewa. Światowa Organizacja Zdrowia to efekt porozumienia aż sześćdziesięciu jeden państw, które zawarto w 1946 roku.

WHO - powstanie i cele
WHO skupia obecnie 194 członków z całego świata. 7 kwietnia, pod patronatem organizacji odbywa się Światowy Dzień Zdrowia. Ustanowiony został dwa lata po podpisaniu porozumienia o powstaniu WHO. Obchodzony jest jednak dopiero od 1950 roku. Głównym działaniem WHO jest opieka zdrowotna. Przede wszystkim stara się nie dopuścić do rozprzestrzeniania się na świecie groźnych epidemii. Walczy z chorobami zakaźnymi: gruźlicą, dżumą, cholerą oraz AIDS. Prowadzi także działania edukacyjne, propaguje zdrowy styl życia i higienę.

WHO

Więcej o:

WHO