Viktor Orbán

Viktor Orbán jest prawnikiem, politykiem, parlamentarzystą oraz przewodniczącym Fideszu, pochodzącym z Węgier. W latach 1998 -2002, oraz ponownie od 2010 roku jest premierem tego kraju. Przyszedł na świat 31 maja 1963 roku.

Życiorys

Viktor Orbán jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa. Naukę na nim zakończył w 1987 roku, wieńcząc edukację obroną pracy magisterskiej na temat ruchu społecznego wewnątrz systemu politycznego na przykładzie Polski. Następnie podjął się studiowania brytyjskiej filozofii politycznej w Oxfordzie, w latach 1989 - 1990. Był jednym z uczestników rozmów tzw. Trójkątnego Stołu.

Działalność polityczna

W 1990 roku otrzymał mandat posła do Zgromadzenia Narodowego, a następnie z sukcesem wnioskował o reelekcję w wyborach: w 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 oraz 2014 roku. Lata 1998 - 2002 to czasy sprawowania przez Orbána funkcji premiera centroprawicowego rządu koalicyjnego. To właśnie wtedy Węgry przystąpiły do NATO i prowadzono prace nad wdrożeniem Węgier do Unii Europejskiej.

Zasługi

Za czasów władzy Orbána zrekonstruowano zdewastowany podczas II wojny światowej Most Márii-Valérii, zbudowano również nowy gmach Teatru Narodowego w Budapeszcie. Zniósł opłaty za studia, a także opowiadał się za wspieraniem małych oraz średnich przedsiębiorstw przez państwo. Doprowadził do zmniejszenia stopy bezrobocia oraz inflacji, płace dla pracowników wzrosły, a jednocześnie pogłębił się deficyt budżetowy. W czerwcu 2014 roku trzeci rząd Orbána został powołany do istnienia.

Viktor Orban

Więcej o:

Viktor Orban