Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy- określenie sądu najwyższej instancji stosowane w wielu krajach świata, w tym również w Polsce.

Sądy najwyższe na świecie

Samo określenie sądu najwyższego odnosi się do naczelnego organu władzy sądowniczej w danym kraju. W zależności od funkcjonującego w danym kraju prawa, sądy te różnią się między sobą kompetencjami. Ich główny zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od wyroków sądów niższych instancji, a także sprawowanie nadzoru nad systemem prawa w kraju. W niektórych krajach do kompetencji sądu najwyższego należy też interpretacja prawa, kontrola organów państwowych oraz rozwiązywanie sporów o charakterze kompetencyjnym.

Sąd Najwyższy w Polsce

Najważniejszym źródłem prawa regulującym istnienie i funkcjonowanie SN w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej z 1997 roku. To ona powołuje do życia Sąd Najwyższy jako naczelny organ sądowy, sprawujący nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym w Polsce.

Izby i Organy

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002, dzieli się on na cztery Izby. W Izbie Cywilnej zasiada 31 sędziów, w Izbie Karnej 28 Sędziów, w Wojskowej 9 a Izbę Pracy, ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych tworzy łącznie 19 sędziów. Oprócz Izb, w Sądzie działają również Organy, do których zaliczamy: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesów każdej z Izb, Zgromadzenie Ogólne, Zgromadzenie Sędziów Izb oraz Kolegium Sądu Najwyższego.

Skład sędziowski

Na Sędziego Sądu Najwyższego powoływani są wyłącznie sędziowie o najwyższych kompetencjach, a więc pracownicy naukowi bądź sędziowie z ogromnym doświadczeniem. Ich powołanie należy do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nominacje wysuwane są przez Krajową Radę Sądownictwa.

sąd najwyższy

Więcej o:

sąd najwyższy

 • Sąd Najwyższy o złagodzeniu kary

  . Przepis wprowadzony w nowym kodeksie z 1997 r. sprawiał, że "sypanie" stawało się opłacalne. Wcześniejszy przepis jedynie zezwalał sądowi na złagodzenia kary dla "sypiącego", a więc nie dawał przestępcy żadnej gwarancji. W lutym 1999 r. Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie sądu sądzącego sprawę

 • Sąd najwyższy: Pinocheta aresztowano nielegalnie

  Sąd najwyższy: Pinocheta aresztowano nielegalnie Sąd najwyższy zadecydował, że nałożenie aresztu domowego na byłego dyktatora gen. Augusto Pinocheta było niezgodne z prawem, bo sędzia nie przesłuchał go wcześniej Na początku grudnia sędzia Juan Guzman oskarżył Pinocheta o zorganizowanie

 • Afera Rywina: teraz Sąd Najwyższy

  dowodów na istnienie GTW. Już wcześniej w Sądzie Najwyższym kasacje złożyli obrońcy Rywina. Domagają się uniewinnienia lub powtórzenia procesu. 31 maja po 43 dniach za kratkami Lew Rywin wyszedł na wolność i nie wiadomo, czy - ze względu na stan zdrowia - jeszcze wróci do więzienia. Sądy analizować

 • Sędzia Sądu Najwyższego ma raka

  przynajmniej jednego, a być może nawet 2-3 nowych sędziów Sądu Najwyższego. Sędziów nie można odwołać; sami przechodzą na emeryturę lub umierają na urzędzie a ostatnie zmiany w składzie sądu zaszły w 1994 r. Konserwatysta Rehnquist jest w nim od 1972 r. mianowany przez prezydenta Nixona. Wszyscy sędziowie mają

 • Kolejne zmiany w Sądzie Najwyższym USA

  , która jednak w najważniejszych głosowaniach była uznawana za głos centrowy. Ponieważ większość kontrowersyjnych spraw dziewięcioosobowy Sąd Najwyższy USA rozstrzygał w ostatnich latach większością 5-4, głos O'Connor był kluczowy. Sprzeciwiła się ona m.in. ograniczeniom prawa do aborcji. A właśnie zmiana

 • Koronawirus. Do 9 kwietnia Sąd Najwyższy odwołuje rozprawy i posiedzenia

  Zespół prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że w związku z sytuacją epidemiologiczną od 22 marca do 9 kwietnia, czyli do końca obowiązującego lockdownu, wszystkie rozprawy i posiedzenia zostają odwołane. Decyzja dotyczy wszystkich rozpraw i posiedzeń za wyjątkiem tych "w sprawach wymagających

 • Sąd Najwyższy. Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy

  - Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i wróciła do pracy - podał rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Wcześniej zespół prasowy SN informował, że Małgorzata Gersdorf wróci do pracy w czwartek.   Jakie są powody decyzji Gersdorf? Profesor

 • Nowy przewodniczący sądu najwyższego USA

  Zaledwie 50-letni Roberts jest najmłodszym przewodniczącym sądu najwyższego od 1801 roku. Oznacza to, że na swoim stanowisku może pozostać przez 20-30 lat, gdyż sędziowie sprawują swoje funkcje dożywotnio (chyba, że sami zrezygnują). Roberts zastąpi Williama Renhquista, który zmarł na początku