PKP

PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe, zostały utworzone 8 września 1926 roku. Pociągi zaczęły jeździć po ziemiach polskich pod zaborami blisko 100 lat wcześniej.

Początek PKP na ziemiach pruskich
Pierwsza linia kolejowa na ziemiach należących wówczas do Prus, a dziś do Polski, ruszyła 22 maja 1842. Połączyła Wrocław z Oławą i zapoczątkowała kolejowy rozwój Dolnego Śląska. Władze Prus zajęły się następnie rozbudową sieci kolejowej w Wielkopolsce i okolicach Szczecina. Po odzyskaniu niepodległości ,ówczesne Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało PKP, która od 1926 roku nieprzerwanie zarządza polską koleją. Na początku działalności należące do Skarbu Państwa PKP rozpoczęło inwentaryzację istniejących linii i łączenie ważnych ośrodków przemysłowych i miast. Rozwój kolej w Polsce został zahamowany przez wybuch II wojny światowej.

Rozwój PKP w latach 70.
Kolejny krok w rozwoju PKP to lata 70. XX wieku. Wtedy wybudowano Centralną Magistralę Kolejową pozwalającą pociągom osiągać prędkości powyżej 200km/h. Połączyła Zawiercie i Grodzisk Mazowiecki. Drugą olbrzymią inwestycją była biegnąca przez blisko 400 kilometrów Linia Hutniczo-Siarkowa. W następnych latach PKP były podporządkowane kolejnym ministerstwom, jednak prawdziwa rewolucja miała dopiero nadejść.

Prywatyzacja i podział PKP
Początek XXI wieku przyniósł poważne zmiany w strukturach i działaniu PKP. 8 września 2000 roku Polskie Koleje Państwowe zostały sprywatyzowane, a w kolejnych miesiącach nastąpił podział na mniejsze spółki przewoźników i zaplecza technicznego, nad którymi pieczę miał sprawować Skarb Państwa. Reforma zakończyła się 1 października 2001 roku. Powstały 24 pomniejsze spółki wchodzące w skład PKP, wśród których znalazły się m.in. PKP Intercity czy PKP Cargo.

PKP

Więcej o:

PKP

 • Blokady PKP Cargo to incydenty

  Konkurenci stawiają PKP Cargo poważne zarzuty. Twierdzą, że kontroluje kluczowe elementy kolejowej infrastruktury. Czy tak rzeczywiście jest? Zbigniew Szafrański: - Ta sprawa związana jest z podziałem majątku w ramach grupy PKP. W ustawie o komercjalizacji PKP założono, że Polskie Linie Kolejowe

 • PKP Cargo na równi pochyłej

  O tym, że PKP Cargo zmierza w złym kierunku, eksperci rynku kolejowego alarmowali już dawno. Przyczyny kryzysu są dobrze znane. - Zła kondycja PKP Cargo wynika z dwóch powodów - uważa Jakub Majewski z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. - Po pierwsze z tego, że nastąpiła stagnacja w sektorze

 • PKP mają być rządową agencją

  Według pomysłu Engelhardta PKP miałyby być przekształcone w Agencję Rozwoju Transportu Kolejowego (ARTK), podobną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej głównym zadaniem byłoby programowanie rozwoju infrastruktury i transportu w Polsce oraz podejmowanie nowych projektów, takich jak

 • Świetlana przyszłość PKP?

  niej możemy swobodniej tworzyć siatkę połączeń, myśleć o wspólnych inwestycjach z samorządem czy opracować strefowy bilet dla Śląska - mówi Łukasz Kurpiewski, rzecznik PKP PR. Zgodnie z prawem to samorządy wojewódzkie mają obowiązek dofinansowywać nierentowne kolejowe przewozy regionalne. Ale

 • Sejm przyjął oddłużenie PKP PR

  Sejm podjął wczoraj chyba najważniejszą w tym roku decyzję w sprawie reformy kolei w Polsce. Zdecydował o oddłużeniu spółki PKP Przewozy Regionalne, której pociągi wożą miliony Polaków głównie na krótkich trasach regionalnych. Dług firmy, przeważnie wobec innych spółek z Grupy PKP, sięga 2,16 mld

 • Infrastruktura: Transformacja PKP

  Dokument "Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji PKP SA" rząd przedstawił we wtorek. Jednym z najważniejszych punktów strategii jest wydzielenie ze struktury Grupy PKP spółki Polskie Linie Kolejowe, która zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą, m.in. torami - mówi "Gazecie" Grzegorz Mędza

 • Nowe wagony PKP Intercity

  , realizacja zamówienia rozpocznie się na początku 2009 roku. Jest to kolejna z dużych inwestycji PKP Intercity w tym roku, których łączna kwota przekroczyła 200 milionów złotych.

 • PKP na włościach

  Kolej pozostaje jednym z największych państwowych "obszarników" w Polsce. PKP SA posiadają 101,3 tysięcy działek gruntowych o ogólnej powierzchni 106 tysięcy ha oraz ponad 40 tysięcy budynków o ogólnej powierzchni użytkowej przekraczającej 6 milionów mkw. Ocenia się, że blisko 18 tys. ha

 • PKP Przewozy Regionalne na plusie

  PKP PR, spółka z grupy PKP, która wozi pasażerów w ruchu regionalnym i międzywojewódzkim, w tym roku ma mieć 100 tys. zł zysku - zapowiadają jej przedstawiciele. W ostatnich latach firma miała wielomilionowe straty, a jej zadłużenie przekroczyło 2 mld zł. PKP Przewozy Regionalne od początku swojego