PKP

PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe, zostały utworzone 8 września 1926 roku. Pociągi zaczęły jeździć po ziemiach polskich pod zaborami blisko 100 lat wcześniej.

Początek PKP na ziemiach pruskich
Pierwsza linia kolejowa na ziemiach należących wówczas do Prus, a dziś do Polski, ruszyła 22 maja 1842. Połączyła Wrocław z Oławą i zapoczątkowała kolejowy rozwój Dolnego Śląska. Władze Prus zajęły się następnie rozbudową sieci kolejowej w Wielkopolsce i okolicach Szczecina. Po odzyskaniu niepodległości ,ówczesne Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało PKP, która od 1926 roku nieprzerwanie zarządza polską koleją. Na początku działalności należące do Skarbu Państwa PKP rozpoczęło inwentaryzację istniejących linii i łączenie ważnych ośrodków przemysłowych i miast. Rozwój kolej w Polsce został zahamowany przez wybuch II wojny światowej.

Rozwój PKP w latach 70.
Kolejny krok w rozwoju PKP to lata 70. XX wieku. Wtedy wybudowano Centralną Magistralę Kolejową pozwalającą pociągom osiągać prędkości powyżej 200km/h. Połączyła Zawiercie i Grodzisk Mazowiecki. Drugą olbrzymią inwestycją była biegnąca przez blisko 400 kilometrów Linia Hutniczo-Siarkowa. W następnych latach PKP były podporządkowane kolejnym ministerstwom, jednak prawdziwa rewolucja miała dopiero nadejść.

Prywatyzacja i podział PKP
Początek XXI wieku przyniósł poważne zmiany w strukturach i działaniu PKP. 8 września 2000 roku Polskie Koleje Państwowe zostały sprywatyzowane, a w kolejnych miesiącach nastąpił podział na mniejsze spółki przewoźników i zaplecza technicznego, nad którymi pieczę miał sprawować Skarb Państwa. Reforma zakończyła się 1 października 2001 roku. Powstały 24 pomniejsze spółki wchodzące w skład PKP, wśród których znalazły się m.in. PKP Intercity czy PKP Cargo.

pkp

Więcej o:

pkp