Parlament Europejski

Parlament Europejski to instytucja powołana w ramach Unii Europejskiej. Jej członkowie wybierani są przez obywateli państw unijnych, a ich kadencja trwa 5 lat. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu, choć to w Brukseli odbywa się większość obrad. Bruksela jest również siedzibą komisji parlamentarnych oraz biur poselskich i władz klubów. Część jednostek Parlamentu Europejskiego mieści się również w Luksemburgu. Tam swoje siedziby mają: biblioteka, sekretariat generalny oraz zaplecze techniczne.

Parlament Europejski założony został w 1951 roku. Obecna nazwa instytucji pojawiła się 1962 roku. Na początku wybór członków jego członków przypadał parlamentarzystom krajów należących do Unii Europejskiej. Zmieniło się to w 1979 roku, kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Obecnie w Parlamencie zasiada 751 eurodeputowanych. Swoich kandydatów mogą zgłaszać partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. W Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych jest 13 okręgów. Są to okręgi: gdański, dwa warszawskie, krakowski, katowicki, bydgoski, lubelski, łódzki, olsztyński, rzeszowski, poznański, gorzowski oraz wrocławski. Głosowanie odbywa się podobnie jak wybory do Sejmu. Głosując na kandydata, głosuje się także na listę komitetu wyborczego. Podczas przeliczania głosów stosowana jest metoda d’Hondta. Mandaty są dzielone wyłącznie na komitety, które uzyskały przynajmniej 5% głosów. Na wyniki głosowania może mieć wpływ frekwencja wyborcza.

Parlament ma przewodniczącego, który wybierany jest przez posłów na kadencję trwająca 2,5 roku. Do jego zadań należy kierowanie obradami, zwoływanie sesji oraz reprezentowanie Parlamentu Europejskiego na arenie światowej. Parlament to organ prawodawczy Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest również uchwalanie budżetu i przyznawanie środków poszczególnym państwom członkowskim. Nie ma on jednak inicjatywy ustawodawczej. To należy do uprawnień specjalnej komisji.

Parlament Europejski

Więcej o:

Parlament Europejski