Palestyna

Palestyna jest regionem geograficznym w Azji zachodniej. A także: państwo nieuznawane,
które znajduje się na terenie historycznej Palestyny. Obecnie jest okupowane przez Izrael.
W listopadzie 2012 roku Palestyna uzyskała status obserwatora ONZ (taki sam status posiada w ONZ Stolica Apostolska).

Językiem urzędowym w Palestynie jest język arabski. Ustrój polityczny to republika. Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent Mahmud Abbas, a szefa rządu premier Rami al-Hamd Allah.
Religią dominującą w Palestynie jest islam.
Powierzchnia całkowita Palestyny wynosi 6242 km².

Status Palestyny

Palestyna nie jest uznawana przez Izrael, jest natomiast uznawana za państwo przez ONZ. Liga Państw Arabskich także przyjęła Palestynę w skład swojego członkostwa pod nazwą "Państwo Palestyny".
Palestyna nie posiada żadnej suwerenności na jakimkolwiek obszarze.

Uznanie międzynarodowe Palestyny

ZSRR uznał Palestynę za niepodległą w 1988 roku. Zaś Kostaryka uznała Palestynę za niepodległą w lutym 2008 roku. W roku 2011 uznały tak: Paragwaj, Cypr, Syria, Chile, Gujana, Islandia, Honduras, Salwador, Belize. Zaś w roku 2010: Ekwador, Argentyna, Brazylia, Boliwia.
W Polsce istnieje Ambasada Palestyny. Ma swoją siedzibę w Warszawie. W 1988 roku wiceminister spraw zagranicznych PRL - Jan Majewski uznał "suwerenny akt parlamentu palestyńskiego dotyczący deklaracji o stworzeniu państwa" (było to podczas dyskusji w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ).
W 2011 roku Palestyna została uznana za członka UNESCO (31 października).

26 czerwca 2015 roku Stolica Apostolska uznała Państwo Palestyny w dokumencie w sposób oficjalny. Był to dokument, który zawiera zasady działania Kościoła katolickiego w Palestynie.

Palestyna

Więcej o:

Palestyna