KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest miejscem, w którym gromadzone są informacje przekazywane są przez sądy rejonowe. W rejestrze znajdują się również dane z zasobów Ministerstwa Sprawiedliwości.

KRS został powołany na mocy ustawy z 1997 roku (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 118a6). Zaczął działać 1 stycznia 2001 roku, kiedy zastąpił rejestr handlowy. Rejestr KRS umożliwia uzyskanie informacji na temat przedsiębiorców, którzy mają obowiązek wpisania się do tej bazy. Od 2012 roku informacje, które udostępniane są w rejestrze, można pobrać nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Elektroniczny KRS to także możliwość znalezienia niezbędnych informacji o stowarzyszaniach, fundacjach oraz innych organizacjach. Wpisowi do KRS podlegają również samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, działające na zasadzie placówek publicznych. W ramach rejestru można również zasięgnąć informacji o dłużnikach, którzy są niewypłacalni. Może to uchronić kolejne osoby przed tymi, którzy mają problemy ze spłatą długów, spłacają je w sposób nierzetelny lub są niewypłacalni. Celem wpisu do KRS jest informowanie o podstawie prowadzenia działalności instytucji oraz przedsiębiorstw, a także legalizowanie ich istnienia. Wpis do rejestru jest podstawą do rejestracji osobowości prawnej. Realizuje się go poprzez złożenie wniosku o wpis KRS, który zawiera nazwę wpisującego, adres prowadzenia działalności, dane członków zarządu, cele prowadzonej działalności. Wszelkie zmiany we wpisie zgłasza się do 7 dni od daty ich powstania, nie są one usuwane z rejestru, stąd nawet po długim czasie można prześledzić zmiany, jakie były dokonywane w KRS.

KRS

Więcej o:

KRS