Kościół

Więcej o:

Kościół

 • Geje dzielą Kościół anglikański

  Chrześcijańskie standardy nauczania na temat ludzkiej seksualności zostały poważnie naruszone przez ostatnie wydarzenia w USA - oświadczyli anglikańscy biskupi z całego świata na nadzwyczajnym spotkaniu w Irlandii Północnej. - Prosimy Kościół episkopalny (USA) oraz Anglikański Kościół Kanady

 • Rozwój Kościoła

  Rozwój Kościoła Kościół ormiański do 368 r. podlegał formalnie metropolii Cezarei Kapadockiej, która do r. 451, czyli ustanowienia patriarchatu w Konstantynopolu, była głównym ośrodkiem władzy w Kościele wschodnim. W 368 r. dekretem cesarza Armenii Większej Papa, Ormiański Kościół Apostolski

 • Polacy wypisują się z Kościoła

  "Ja, Jan Kowalski, oświadczam, że - będąc w pełni świadom swej decyzji, z własnej i nieprzymuszonej woli - postanawiam, że nie chcę już dłużej być uważany za członka Kościoła katolickiego i pragnę wykreślenia mego nazwiska ze wszystkich kartotek kościelnych" - dokumenty o takiej treści

 • Kościół wyznawców "Pruszkowa"

  W piątek zatrzymano dziesięcioro dostojników Kościoła. Jego założyciel i biskup zostali aresztowani. Chodzi o założony w 1995 r. Chrześcijański Kościół Głosicieli Dobrej Nowiny. - Na 58 kapłanów i dostojników 41 osób pozostawało w kręgu zainteresowania policji, 19 ma za sobą wyroki, a pięć

 • Słowacja: ugoda majątkowa Kościołów

  Słowacja: ugoda majątkowa Kościołów W obecności premiera Mikulasza Dzurindy przedstawiciele Kościołów greckokatolickiego i prawosławnego zawarli w Bratysławie tzw. Wielką Ugodę. Dokument dotyczy majątku przekazanego przez państwo Kościołowi prawosławnemu po 1950 roku. Władze komunistyczne

 • Łukaszenko wesprze Kościół katolicki

  Łukaszenko spotkał się z kardynałem Kazimierzem Światkiem, zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego na Białorusi. Podziękował księżom za ich działania na rzecz stabilności w państwie i zgody między wyznaniami, podkreślił, że w kraju jest wielu wyznawców Kościoła katolickiego, i on jako szef państwa