Kościół katolicki

Kościół katolicki stanowi ogromną, chrześcijańską wspólnotę wyznaniową (największą, obok prawosławia oraz protestantyzmu). Głosi ona wartości moralne oraz zasady wiary, nazywane "katolicyzmem". Sam siebie kościół uważa za "powszechny, apostolski, święty", założony przez samego Mesjasza, Jezusa Chrystusa oraz jego uczniów. W swej doktrynie Kościół uznaje zwierzchnictwo, autorytet papieża (inaczej: biskupa Rzymu). To dlatego często jest nazywany kościołem "rzymskokatolickim".

Hierarchiczna struktura

W Kościele katolickim obowiązuje struktura hierarchiczna. Osobą na najwyższym miejscu w hierarchii jest papież kościoła (nazywany Najwyższym Kapłanem). Jest on bowiem uważany za następcę św. Piotra, apostoła. Jego siedzibą jest stolica Watykan.
Za podstawowe jednostki administracyjne w kościele uznaje się parafie, diecezje oraz metropolie.

Wierzący jako wspólnota

Za wspólnotę wierzących w kościele uznaje się: osoby żyjące na ziemi (jest to tzw. Kościół pielgrzymujący), dusze zmarłych przebywające w czyśćcu (to jest tzw. Kościół pokutujący) oraz dusze zbawionych, czyli tzw. Kościół triumfujący.

Przymioty Kościoła katolickiego

Zdaniem wspólnoty wierzących w kościele, Kościół posiada następujące przymioty. Są to: Jedność - wyłącznie jeden (kościół katolicki) jest tzw. kościołem prawdziwym, czyli założonym przez samego Boga; Apostolskość - całkowicie przekazuje naukę Jezusa, którą ten przekazał swym uczniom, apostołom; Świętość - Kościół jest wspólnotą Bożą (tzw. Ludem Bożym), nad którym czuwa Bóg i w którym działa Duch Święty; Powszechność - powinien nauczać całą ludzkość, obejmować swoją posługą apostolską wszystkich ludzi, niezależnie od ich grzeszności czy narodowości.

kościół katolicki

Więcej o:

kościół katolicki