Korupcja

Słowo pochodzące z języka łacińskiego (corruptio) oznaczające zepsucie.

Pojęcie

Termin ten powszechnie stosowany jest w ramach definicji prawnej, jako nadużycie pełnionej funkcji publicznej w celach pozyskania indywidualnych, nie związanych z interesem publicznym korzyści. Pojęcie to obejmuje sektor zarówno prywatny, jak i państwowy. Korupcja niejednokrotnie związana jest z działaniami powszechnie zakazanymi, np. praniem brudnych pieniędzy czy handlem nielegalnymi substancjami.

Prawo polskie
W polskim prawie korupcja karana jest zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego. Jej definicję określa ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 roku.

Prawo zagraniczne

Pojęcia korupcji znane są na arenie międzynarodowej. Definiują je m.in.:
- Cywilnoprawna konwencja o korupcji (Strasburg, 1999)
- Prawnokarna konwencja o korupcji (Strasburg, 1999)
- Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji
- Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (Paryż, 1997)

Efekty korupcji

Efekty korupcji dla gospodarki państwowej, społeczeństwa czy interesu publicznego zawsze są negatywne. Korupcja m.in. szkodzi formie finansów publicznych i źle wpływa na funkcjonowanie rynku, zniechęca do inwestycji zagranicznych kontrahentów, hamuje rozwój gospodarczy, zakłada naruszenie praw człowieka i zapisów demokratycznych. Stanowi nie tylko zagrożenie dla samego ustroju demokratycznego, ale również naraża na uszczerbek dobrobyt narodowy, negatywnie wpływając na poziom życia społeczeństwa.

korupcja

Więcej o:

korupcja