Episkopat Polski

W 1918 roku polscy biskupi zebrali się w Warszawie na pierwszej Konferencji Episkopatu Polski. Od początku swego istnienia Episkopat musiał się mierzyć z licznymi trudnościami. Po wybuchu II wojny światowej Kościół katolicki w Polsce w obawie przed represjami ze strony Niemiec i Rosji musiał działać w konspiracji. Mimo to udało się doprowadzić do zorganizowania dwóch plenarnych konferencji Episkopatu Polski. Po zakończeniu działań wojennych i pozornym odzyskaniu wolności biskupi i księża byli prześladowani przez NKWD i nowe władze, które zgodnie z zaleceniami płynącymi z Moskwy nękały Kościół w Polsce. Wtedy na czele Episkopatu stanął kardynał Stefan Wyszyński, który bronił chrześcijańskich idei, za co został zamknięty w odosobnieniu. Po trzech latach wrócił na swoje stanowisko, które piastował przez kolejne 25 lat.

Episkopat wychodzi na prostą
Lepsze dni przyszły , gdy słabły wpływy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce. Kościół katolicki w Polsce mógł wreszcie odetchnąć. Kolejnym pozytywnym momentem w historii Episkopatu był wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. Do tego momentu związany z Krakowem Wojtyła piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski, na które został wybrany jedenaście lat wcześniej. Powołanie Polaka na stolicę Piotrową i pielgrzymki Jana Pawła II do Polski umocniły opozycję, a w rezultacie poważnie wsparły zyskującą coraz większe poparcie Solidarność. Po zmianach systemowych, jakie zaszły w naszym kraju, kierowany przez kardynała Józefa Glempa Episkopat mógł się zmierzyć z zadaniami, do których został powołany. Podczas zjazdów biskupi dyskutowali na temat swojej pracy i wspólnych problemów dotykających Kościół katolicki w Polsce.

episkopat

Więcej o:

episkopat

 • Radio Maryja i Episkopat. Biskupi są podzieleni

  O to, czy konferencja Episkopatu pochyli się nad polityczną stroną Radia Maryja (chodzi m.in. o krytykę Okrągłego Stołu i promowanie polityków radykalnej prawicy), zapytaliśmy we wtorek prymasa Polski Józefa Glempa. Odpowiedział, że Episkopat na pewno będzie rozważał tę sprawę, ale dodał

 • Episkopat: Ewangelia dla blokersów

  Zdaniem metropolity "duchowość eucharystyczna jest w powijakach, jeśli spojrzymy na nasze nacjonalizmy, nihilizm". W piątek zakończyły się dwudniowe obrady Episkopatu poświęcone głównie stosunkom państwo - Kościół i eucharystii. Biskupi odnieśli się też do pomysłu PiS przywrócenia kary śmierci

 • Episkopat w Kamieniu Śląskim

  Najważniejszym tematem są sprawy młodzieży. - Ona sama wystąpi przed biskupami, ale nie tylko - mówi ks. Józef Kloch, rzecznik Episkopatu. - Będzie też profesor z Uniwersytetu Śląskiego, będzie proboszcz wielkomiejskiej parafii, duszpasterz akademicki. Duże spektrum osób, które analizują

 • "Prawdziwi wierni" pilnują wyborów w episkopacie

  "Gdy milczą pasterze, krzyczą owce" - taki transparent trzyma przed wejściem do siedziby episkopatu grupka manifestantów. Według nich, że "antykatolickie media" forsują na przewodniczącego episkopatu takie osoby, jak abp Głódź, abp Nycz czy kard. Dziwisz. Demonstranci domagają się, żeby liderem

 • Episkopat o pojednaniu

  Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński przedstawi projekt wspólnego listu Episkopatu Polski i Niemiec z okazji zbliżającej się 40. rocznicy listu "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" (wypada w listopadzie). - Przygotowujemy list, w którym określimy m.in., jakie zadania czekają

 • Rozpoczęło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

  Głosować powinno 104 biskupów diecezjalnych i pomocniczych. Ilu przybyło do Warszawy będzie wiadomo po podpisaniu przez nich listy obecności. - Potencjalnych kandydatów jest 42 - mówi rzecznik episkopatu ks. Józef Kloch. Wśród najpoważniejszych kandydatów wymienia się kard. Stanisława Dziwisza, abp

 • Konferencja Episkopatu Polski o lustracji

  "W związku z atmosferą podejrzeń i pomówień towarzyszącą ujawnianiu materiałów gromadzonych przez służbę bezpieczeństwa Polski Ludowej Konferencja Episkopatu podkreśla, że chrześcijańskim obowiązkiem pozostaje łączenie świadectwa prawdy z szacunkiem dla nienaruszalnej godności człowieka. Kościół

 • Episkopat zajmie się jutro sprawą ojca Rydzyka

  jeden autorytet, a Kościół nie będzie nim, jeśli nie rozwiąże problemu Radia Maryja. Biskupi diecezjalni, członkowie Rady Stałej Episkopatu i Prymas Polski będą jutro obradować na Jasnej Górze. Oprócz Radia Maryja, tematami spotkania będą: prace Kościelnej Komisji Historycznej, duszpasterstwo młodzieży