Episkopat Polski

W 1918 roku polscy biskupi zebrali się w Warszawie na pierwszej Konferencji Episkopatu Polski. Od początku swego istnienia Episkopat musiał się mierzyć z licznymi trudnościami. Po wybuchu II wojny światowej Kościół katolicki w Polsce w obawie przed represjami ze strony Niemiec i Rosji musiał działać w konspiracji. Mimo to udało się doprowadzić do zorganizowania dwóch plenarnych konferencji Episkopatu Polski. Po zakończeniu działań wojennych i pozornym odzyskaniu wolności biskupi i księża byli prześladowani przez NKWD i nowe władze, które zgodnie z zaleceniami płynącymi z Moskwy nękały Kościół w Polsce. Wtedy na czele Episkopatu stanął kardynał Stefan Wyszyński, który bronił chrześcijańskich idei, za co został zamknięty w odosobnieniu. Po trzech latach wrócił na swoje stanowisko, które piastował przez kolejne 25 lat.

Episkopat wychodzi na prostą
Lepsze dni przyszły , gdy słabły wpływy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce. Kościół katolicki w Polsce mógł wreszcie odetchnąć. Kolejnym pozytywnym momentem w historii Episkopatu był wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. Do tego momentu związany z Krakowem Wojtyła piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski, na które został wybrany jedenaście lat wcześniej. Powołanie Polaka na stolicę Piotrową i pielgrzymki Jana Pawła II do Polski umocniły opozycję, a w rezultacie poważnie wsparły zyskującą coraz większe poparcie Solidarność. Po zmianach systemowych, jakie zaszły w naszym kraju, kierowany przez kardynała Józefa Glempa Episkopat mógł się zmierzyć z zadaniami, do których został powołany. Podczas zjazdów biskupi dyskutowali na temat swojej pracy i wspólnych problemów dotykających Kościół katolicki w Polsce.

episkopat

Więcej o:

episkopat