Dmitrij Miedwiediew

Dmitrij Miedwiediew – rosyjski polityk i prawnik, w latach 2008-2012 prezydent Federacji Rosyjskiej.

Życie prywatne i działalność naukowa

Dmitrij Miedwiediew urodził się 14 września 1965 roku w Leningradzie jako syn pary naukowców wykładających w Leningradzkim Instytucie Technicznym (ojciec) oraz Instytucie Pedagogicznym (matka). On sam ukończył w roku 1987 studia prawnicze, a w roku 1990 uzyskał tytuł naukowy będący odpowiednikiem polskiego stopnia doktora nauk prawnych. Do roku 1999 pracował na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie stał się, między innymi, autorem podręcznika do prawa międzynarodowego.

Działalność polityczna

W działalność polityczną Miedwiediew zaangażował się jeszcze jako student i już w roku 1989 był pracownikiem sztabu wyborczego wykładowcy prawa cywilnego Anatolija Sobczaka, który w tym czasie starał się o mandat deputowanego w zbliżającym się Zjeździe Deputowanych Ludowych ZSRR. Jego doradcą był zresztą także przez kilka kolejnych lat, w czasie których Sobczak był merem Sankt Petersburga. Właśnie pracując dla Sobczaka, w 1991 roku Miedwiediew poznał Władimira Putina – późniejszego premiera, a następnie także prezydenta Rosji.

Do zacieśnienia współpracy Miedwiediewa z Putinem doszło w roku 1999, gdy ten pierwszy został zastępcą szefa administracji rządu, na którego czele stanął Władimir Putin. W roku 2000 Miedwiediew zaczął pracować w administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej już trzy lata później zostając jej szefem. W listopadzie 2005 roku objął stanowisko wicepremiera, a 2 marca 2008 roku został prezydentem Federacji Rosyjskiej zdobywając 70,28% głosów i wygrywając wybory już w pierwszej turze. Od 8 maja 2012 roku jest premierem Rosji.

Dmitrij Miedwiediew

Więcej o:

Dmitrij Miedwiediew