Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne powołano 13 czerwca 2006 roku do wykrywania i eliminowania korupcji w polskich organach władzy i gospodarce. CBA funkcjonuje na podstawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 roku.

Ustawa podpisana przez Prezydenta w czerwcu 2006 roku upoważnia CBA do zwalczania korupcji na wszystkich szczeblach władzy w Polsce oraz eliminacji wszelkich zagrożeń, które mogą mieć niekorzystne oddziaływanie na interesy państwa.

Urząd zwalczania korupcji podlega administracji rządowej, a na jej czele stoi szef CBA. Jego kadencja jest jednorazowa i trwa cztery lata. Dodatkowo szef ma prawo wnioskować do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie swojego zastępcy.

W służbie CBA pracuje ok. 880 funkcjonariuszy i ponad 110 cywilów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne składa się z 23 jednostek, w tym czterech departamentów: analizy, ochrony, kontroli, ochronno-śledczego. Ma siedem biur: finansów, kadr i szkoleń, kontroli oraz spraw wewnętrznych, logistyki, teleinformatyczne, operacyjne, prasowe. W CBA jest gabinet szefa i zespół wewnętrznej kontroli (audytu). Dodatkowo w skład CBA wchodzi jedenaście delegatur z siedzibami w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne finansowane jest z budżetu państwa. Co roku średnie wydatki CBA wynoszą ponad 100 mln zł, zaś przychody wahają się między 0,1, a 0,5 mln zł. Kontrolę nad budżetem CBA sprawuje Najwyższa Izba Kontroli.

Centralne Biuro Antykorupcyjne działa na podstawie rocznego planu, który uprzednio musi zatwierdzić Prezes Rady Ministrów. Szef CBA co roku do ostatniego dnia marca zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z rocznej działalności Prezesowi Rady Ministrów oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dodatkowo w tym samym terminie szef CBA musi rozliczyć się z działalności zarówno przed Sejmem, jak i Senatem.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Więcej o:

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 • Wójt Lesznowoli zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

  CBA zatrzymało w środę rano wieloletnią wójt Lesznowoli. Jak czytamy w informacji na stronie internetowej antykorupcyjnej policji, zatrzymanie jest związane z podejrzeniem, iż wójt przekroczyła swoje uprawnienia i nie dopełniła obowiązków wynikających z pełnionej przez nią funkcji. CBA zatrzymało

 • Jest robota w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

  wykorzystującym najnowsze możliwości techniczne. - To przecież ludzie o ogromnej wiedzy wykorzystywanej dotąd w sposób akademicki. Chcemy, żeby byli mózgiem CBA - przekonuje Frątczak. Jest robota w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Co wam da CBA? Absolwent, który przyjdzie do służby przygotowawczej na stanowisko

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne w siedzibach Alior Banku i Ruchu

  Krakowscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego mieli dziś pracowity dzień. Przeprowadzili przeszukania między innymi w siedzibach Ruch SA i Alior Banku. W ich trakcie zabezpieczyli dokumentację oraz dane elektroniczne w prowadzonym przez CBA śledztwie w sprawie m.in. nieprawidłowości

 • Za dużo kontroli CBA

  Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie mogło siedzieć w kontrolowanym przedsiębiorstwie nawet do dziewięciu miesięcy. Tak napisaliśmy w zeszłym tygodniu. Minister Mariusz Kamiński, typowany na szefa CBA, denerwuje się z powodu naszej informacji na ten temat, choć jest ona prawdziwa. Ustawą