Białoru¶

Więcej o:

Białoru¶

 • Dzień solidarno¶ci z Białorusi±

  W czasie manifestacji w Warszawie osoby zaangażowane w walkę o demokrację na Białorusi wręcz± przedstawicielom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce apel o to, by te instytucje zaangażowały się w wysłanie przez państwa Unii jak największej liczby obserwatorów na zbliżaj±ce

 • Korespondenta "GW" nie wpuszczono na Białoru¶

  pograniczników oznajmił: - Odmówiono panu prawa wjazdu na teren Republiki Białoru¶! - Przecież mam ważn± wizę i akredytację dziennikarsk± wydan± przez MSZ - pokazałem dokument. - Nie wiem dlaczego. Nie mogę pana wpu¶cić do kraju. Wizy nie anulujemy. Wyja¶nienia otrzyma pan od naszych służb konsularnych w

 • Białoru¶ karze Litwę

  Łukaszenko wyraĽnie powiedział to podczas spotkania z ministrami i wysokimi urzędnikami administracji państwowej po powrocie z Moskwy, gdzie przebywał kilka dni temu. Obszerne fragmenty tego spotkania nadała białoruska TV państwowa. Białoru¶, która nie ma dostępu do morza, eksportuje dzi¶ swoje

 • Białoru¶. Wielka Czystka

  Amerykański prawnik i ekspert biznesowy przyjechał na Białoru¶ dwa lata temu na czteroletni kontrakt. Jak powiedział "Gazecie", wybrał ten kraj, bo jego babka była Polk±, więc chciałby pomagać ludziom w Europie ¦rodkowej. W Mińsku wykładał na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym prawo

 • Białoru¶ ulży Gazpromowi

  W zamian w 2006 r. Białoru¶ będzie kupować rosyjski gaz, płac±c tak± sam± preferencyjn± stawkę, jak w tym roku, czyli 46,68 dolara za 1000 m sze¶c. To cena mniej więcej trzy razy niższa od ceny rosyjskiego gazu dla klientów w Europie Zachodniej. Białoru¶ z kolei nie zmieni opłat za tranzyt

 • Gazprom wygrał z Białorusi± - analiza

  Do końca roku Gazprom sprzeda Białorusi 10,2 mld m sze¶c. gazu po 46,7 dolara za 1000 m sze¶c. Za tranzyt rosyjskiego surowca do Europy Białoru¶ będzie za¶ stosować opłatę 0,46 dolara w przypadku gazu przesyłanego gazoci±giem Jamał-Europa i 0,75 dolara w przypadku gazu przesyłanego rurami

 • Bruksela kusi Białoru¶

  Tak jak wcze¶niej zapowiadali¶my, Bruksela postawiła sprawę jasno: jeżeli Białoru¶ zacznie wdrażać działania na rzecz demokracji i rozliczania przeszło¶ci (szczegółowo opisane w 12 punktach), dostanie pakiet pomocowy zwi±zany z wł±czeniem jej do Europejskiej Polityki S±siedztwa. W grę wchodzi m.in

 • Unijne radio dla Białorusi

  z Białorusi kontynuuj±cy działalno¶ć mińskiego Radia 101,2 zamkniętego w 1996 r. Z braku pieniędzy radio zamilkło w 2003 r.

 • Białoru¶ - naftowa kapitulacja przed Rosj±

  W pi±tek wieczorem w Moskwie rz±dy Rosji i Białorusi podpisały umowę o dostawach ropy naftowej dla białoruskich rafineriach i tranzycie rosyjskiego surowca do Europy. Porozumienie kończy spór, który w zeszłym tygodniu doprowadził do wstrzymania przez Rosję na trzy dni dostaw ropy przez Białoru¶

 • Białoru¶ kontroluje rosyjski tranzyt

  Przedstawiciel Komitetu Celnego powiedział, że w ubiegłym roku z Obwodu Kaliningradzkiego na Białoru¶ wwieziono nielegalnie 47 partii towarów o ł±cznej warto¶ci 10 milionów dolarów. Dotychczas ciężarówki przemieszczaj±ce się między Kaliningradem i Rosj± były poddawane na białoruskiej granicy