Bartłomiej Sienkiewicz

Bartłomiej Sienkiewicz – urodzony w 1961 roku znany polski publicysta, a także polityk i historyk.

Życie prywatne

Bartłomiej Sienkiewicz na świat przyszedł 29 lipca 1961 roku, jako syn Juliusza i Aliny, a także prawnuk polskiego pisarza – Henryka Sienkiewicza. Z rodzinnych Kielc najpierw wyjechał do Krakowa, gdzie ukończył studia na Wydziale Historycznym UJ, a następnie do Warszawy, gdzie przez lata rozwijał swoją karierę polityczną i publicystyczną. Ma żonę oraz czwórkę dzieci, w tym trzech synów.

Publicystyka

Przez wiele lat Bartłomiej Sienkiewicz poświęcał się monitorowaniu i analizowaniu sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społecznej na obszarze środkowej, północnej i wschodniej Europy, a także na terenie Bałkanów, Kaukazu, Turcji oraz Azji Centralnej. Jest jednym ze współzałożycieli Ośrodka Studiów Wschodnich, w którym w latach 1991-1993 oraz 1995-2001 pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie przewodniczącego rady. Przez ten czas publikował wiele artykułów poświęconych sytuacji w tym regionie świata. W latach 2002-2013 współpracował też z prasą codzienną oraz Tygodnikiem Powszechnym.

Kariera polityczna

Tę Sienkiewicz zaczął w latach 80. jako współpracownik demokratycznej opozycji i aktywny działacz społecznościowy. Gdy 10 maja 1990 roku do życia powołany został Urząd Ochrony Państwa, otrzymał nominację na jego funkcjonariusza, którym był aż do 2002 roku. Przełom w jego karierze nastąpił 20 lutego 2013 kiedy to Donald Tusk nominował go na urząd ministra spraw wewnętrznych. W tym samym czasie został też koordynatorem służb specjalnych.

Bartłomiej Sienkiewicz

Więcej o:

Bartłomiej Sienkiewicz