Zbigniew Lasocik

Więcej o:

Zbigniew Lasocik

  • Handel ludźmi i polskie urzędy

    - Wydawałoby się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma w statucie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, powinna zajmować się handlem ludźmi. W końcu to, obok narkotyków i handlu bronią, najbardziej dochodowa działalność międzynarodowych siatek przestępczych - dziwi się Zbigniew

  • Nie ma kandydatów na sędziów TK

    nad kandydaturami do jednego z najważniejszych organów władzy w państwie, który kontroluje władzę ustawodawczą i wykonawczą, stoi na straży praw obywatelskich - mówi Zbigniew Lasocik z Sekcji Polskiej Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników. - Może się okazać, że debata będzie niemożliwa, jeśli kandydatury zostaną

  • Współcześni niewolnicy pracy

    . Nie jesteśmy jednak w stanie oszacować skali zjawiska - powiedział nam prof. Zbigniew Izdebski. Zbigniew Lasocik, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW: - Skoro w tzw. krajach uprzemysłowionych do pracy niewolniczej zmusza się ok. pół miliona osób, to nie ma siły, żeby to zjawisko ominęło Polskę. Dziwi