zadłużenie

Więcej o:

zadłużenie

 • Polska w pętli zadłużenia

  Według nieoficjalnych danych dziennika, w ubiegłym roku zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło rekordowo o 70 miliardów złotych. Jak czytamy w "Naszym Dzienniku", zgodnie z szacunkami resortu finansów, koszt obsługi tego zadłużenia może wzrosnąć w tym roku o blisko miliard złotych - jeśli nasza

 • "Rz": Wzrośnie zadłużenie miast

  Skąd tak duże zadłużenie? Z szeregu problemów, z którymi w ubiegłym roku borykali się samorządowcy. Przede wszystkim w 2008 boom inwestycyjny trwał w najlepsze i miastom często trudno było znaleźć wykonawcę określonego projektu, inne zadania czekały zaś na decyzję o przyznaniu na ich realizację

 • Wzrosło zadłużenie zagraniczne Polski

  Na koniec 2004 roku zadłużenie ogółem Polski wynosiło 94,3 mld euro. Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego wzrosło na koniec czwartego kwartału 2005 roku do 49,746 mld euro z 49,034 mld euro na trzeciego kwartału 2005 roku. W tym samym czasie zadłużenie zagraniczne sektora

 • Bułgarskie firmy bardzo zadłużone

  Zadłużenie bułgarskich spółek wobec banków, partnerów, pracowników i państwa stanowi równowartość 35 miliardów euro. Jest o 250 procent większe niż 7 lat temu. Ten szybki wzrost zadłużenia firm - zdaniem ekspertów z Izby Gospodarczej - stawia gospodarkę w ryzykownej sytuacji. Analiza bilansów

 • Bułgaria przed terminem spłaciła zadłużenie wobec MFW

  Była to trzecia i ostatnia operacja przedterminowego zwrotu długu wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poprzednie dwie przeprowadzono w latach 2005 i 2006. W komunikacie bułgarskiego resortu finansów podkreśla się, że przedterminowa spłata długu wobec MFW spowoduje zmniejszenie zadłużenia

 • NBP: Zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do prawie 181 euro

  Zadłużenie długoterminowe na koniec czerwca wynosiło 125,50 mld euro, a krótkoterminowe - 55,39 mld euro. Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw (czyli sektora pozarządowego i pozabankowego) wyniosło na koniec czerwca 2008 roku 81,60 mld zł wobec 76,78 mld zł kwartał wcześniej i 65,01 mld zł rok

 • PE wzywa państwa członkowskie do obniżenia zadłużenia

  Zdaniem Parlamentu, dobra koniunktura gospodarcza jest najlepszym momentem do pozbycia się deficytów i zgromadzenia nadwyżek pozwalających na zlikwidowanie zadłużenia budżetowego. W celu poprawienia jakości finansów publicznych, Parlament zachęca państwa członkowskie, by więcej pieniędzy