Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kiedy? DataWybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja. Tak zadecydował prezydent Andrzej Duda. Wybory deputowanych do PE odbywają się na zasadach ustalonych w artykule 190 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Szczegóły ustalane są jednak przez każdy kraj członkowski - w Polsce reguluje to Kodeks wyborczy.W wynikulosowania przeprowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą wybrano jednolite numery dla list kandydatów z komitetów o zasięgu ogólnopolskim. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 wylosowano następujące numery:
Lista nr 1 - KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy
Lista nr 2 - KWWiosna Roberta Biedronia
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Lista nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
Lista nr 6 - KWW Kukiz'15

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zasady

Kogo wybierzemy w majowych wyborach? W wyborach do Europarlamentu zostanie wybranych 52 deputowanych. W Polsce wybierani są oni w trzynastu okręgach wyborczych wyznaczonych dla województw:pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, części województwa mazowieckiego z Warszawą, reszty województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego oraz lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kandydaci

Każdy z komitetów wyborczych zgłosił w wyborach do PE po dziesięciu kandydatów dla każdego okręgu wyborczego. Średnio więc z każdego ugrupowania w Polsce startuje 130 polityków. Najważniejszymi kandydatami z list Prawa i Sprawiedliwości są m.in. Witold Waszczykowski, Beata Szydło, Anna Zalewska czy Joachim Brudziński. Z list Koalicji Europejskiej startują z kolei m.in. Radosław Sikorski, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Ewa Kopacz czy Jerzy Buzek.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 jak głosować?

Kto jest uprawniony do głosowania? Jak głosować, żeby nasz głos był ważny? W głosowaniu może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Polski, który w lokalu wyborczym musi wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Aby oddać ważny głos należy zaznaczyć „X” w kratce obok nazwiska wybranego przez nas kandydata z jednej tylko listy. Oddanie głosów na kilku kandydatów z różnych list skutkuje uznaniem głosu za nieważny. Z kolei zaznaczenie kilku kandydatów z tej samej listy będzie oznaczało oddanie głosu dla osoby, która znajduje się najwyżej na danej liście.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zmiany

w kwietniu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zmiany ustalenia kolejności obsadzania mandatówdeputowanych doParlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczyć będzie tylko deputowanych wybranych podczas majowych wyborów i została wprowadzona ze względu na niejasną sytuację Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jeśli przed wyborami w niedzielę 26 maja nie dojdzie do Brexitu, to w Parlamencie Europejskim będzie musiało znaleźć się miejsce także dla brytyjskich polityków. Wtedy jeden polski kandydat straci mandat do PE. Zgodnie z ustawą taki poseł nie straci swoich dotychczasowych funkcji - dotyczy to zwłaszcza mandatu posła czy senatora.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - Państwowa Komisja Wyborcza.

Do
głównych zadań PKW należy kontrolowanie przebiegu wyboru, a zwłaszcza przestrzeganiemprawa wyborczego oraz ustalanie wyników wyborów. Zazwyczaj oficjalne wyniki ogłaszane są przez PKW na konferencji prasowej zwoływanej dzień po wyborach. Najprawdopodobniej zostaną one podane do publicznej informacji w poniedziałek 27 maja. Termin ten może jednak ulec opóźnieniu. Wcześniej nieoficjalne wyniki wyborów będą podawane na podstawie sondaży late poll (realizowane po zakończeniu głosowania zawierają dane z pierwszych cząstkowych wyników zebranych przez komisje wyborcze) oraz exit poll (wykonany przez agencje badawczą sondaż polegający na badaniu wyborców wychodzących z lokali wyborczych).

wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Więcej o:

wybory do Parlamentu Europejskiego 2019