Władysław Frasyniuk

Władysław Frasyniuk urodził się w roku 1954 we Wrocławiu. Był działaczem opozycyjnym w okresie PRL, sprawował funkcje polityczne w okresie III RP, , jest przedsiębiorcą w branży spedycji i logistyki.

Działalność w czasach PRL
W roku 1980 Władysław Frasyniuk został członkiem NSZZ Solidarność i działał w jej strukturach. Był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz Komisji Krajowej. W kolejnych latach Frasyniuk zajmował stanowisko przewodniczącego zarządu regionu Dolny Śląsk, jak również koordynował pracę Regionalnego Komitetu Strajkowego na Dolnym Śląsku. W okresie nasilonych represji ze strony władz, w latach 1982–1986 (z przerwami), był więziony za aktywność opozycyjną. Zwolnienie nastąpiło na mocy amnestii. Pod koniec lat 80. Władysław Frasyniuk piastował stanowisko przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej, a w roku 1989 został członkiem Komisji Krajowej i wszedł w skład prezydium związku. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

Okres III RP
Po roku 1989, działalność polityczna Władysława Frasyniuka skoncentrowała się początkowo na obszarze rady miasta Wrocławia. Następnie, w trzech pierwszych kadencjach Sejmu (nie licząc Sejmu Kontraktowego) sprawował on mandat poselski z ramienia dwóch ugrupowań – Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. Nie udało mu się natomiast uzyskać odpowiedniej liczby głosów, by zasiąść w Senacie podczas wyborów uzupełniających w 2004 roku, a także w Sejmie w wyborach w 2005 roku.

Władysław Frasyniuk firma
Władysław Frasyniuk, zarówno z wykształcenia (ukończył technikum samochodowe), jak i pracy zawodowej (kierowca w przedsiębiorstwach transportowych) związany był z branżą motoryzacyjną i spedycyjną. W roku 1993 został założycielem i współwłaścicielem firmy logistyczno–transportowej FF Fracht, która osiąga sukcesy na rynku międzynarodowym.

władysław frasyniuk

Więcej o:

władysław frasyniuk