Magorzata Wooszyn

Magorzata Wooszyn jest absolwentk historii ze specjalnoci nauczycielsk na UMCS w Lublinie. Interesuje si histori polski okresu staropolskiego, ale take kwestiami zwizanymi z rozwojem, wychowaniem i edukacj dzieci.

Z gazeta.pl zwizana jest od 2019 roku. Zajmuje si gwnie tworzeniem treci zwizanych z rozwojem i wychowaniem dzieci, ale take z kultur: filmem, telewizj i literatur. Sama jest fank literatury rosyjskiej, a take kryminau skandynawskiego. Wolny czas stara dzieli si midzy aktywno fizyczn (zumba, fitness, spacery) a doskonalenie sztuki gotowania i pieczenia ciast.