Ryszard Krauze obejmie nową emisję akcji Biotonu

Spółka biotechnologiczna Bioton wyemituje do 250 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do Ryszarda Krauzego, podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł, a wartość emisji do 50 mln zł.

"Zarząd podjął uchwałę o emisji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, nie więcej niż 250.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do pana Ryszarda Krauze. Pan Ryszard Krauze objął wszystkie warranty subskrypcyjne" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zdecydował również o podwyższeniu kapitału zakładowego Biotonu w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

"Zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 50,0 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 250 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 20 groszy każda. Celem emisji akcji serii T jest umożliwienie posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych wykonania prawa do zapisu na akcje spółki. Cena emisyjna akcji serii T wynosi 20 groszy za jedną akcję" - czytamy dalej.

Spółka Bioton miała 19,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 73,58 mln zł wobec 90,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2009 roku spółka miała 34,80 mln zł zysku netto wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej.