Belvedere uratowany? Obligatariusze gotowi do zawarcia układu

Obligatariusze spółki Belvedere, notowanej na GPW pod nazwą Sobieski, są gotowi do zawarcia układu z dłużnikami, w tym z polskimi spółkami z grupy Sobieski, jednak oczekują że nastąpi to zgodnie z zasadą harmonizacji postępowań, poinformowali przedstawiciele Komitetu Sterującego oraz kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński i Baehr we wtorek.

"Obligatariusze mają prawo, tam gdzie jest dłużnik i aktywa, poddać się pod ochronę. Obligatariusze proszą i korzystają ze swojego prawa, by to polski sąd roztoczył opiekę nad polskimi aktywami" - poinformował partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński i Baehr Andrzej Wierciński.

Obligatariusze, działając przez powiernika, deklarują że mają prawo żądać otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego w Polsce. Zdaniem przedstawicieli kancelarii kwestionowanie przez Belvedere tego prawa sprzeniewierza się rozporządzeniu, na mocy którego polskie spółki poddały się procedurze sauveguard we Francji.

Wcześniej Komitet Sterujący, reprezentujący obligatariuszy posiadających ponad 60% obligacji Belvedere o zmiennym oprocentowaniu (FRN), informował że w związku z odmową podjęcia negocjacji przez Belvedere z jej największymi wierzycielami, złożono wnioski o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce. Do tej decyzji miało doprowadzić również przedłużanie się postępowania zabezpieczającego (safeguard) przed Sądem Gospodarczym w Beaune (Francja). Procedura ochrony przed wierzycielami została przedłużona przez francuski sąd do 16 lipca 2009 r.

Sąd Gospodarczy w Dijon zgodził się 8 czerwca na przedstawienie wierzycielom spółki Belvedere planu restrukturyzacji długu, umożliwiającego zakończenie postępowania ochrony spółki przed wierzycielami. Sąd zdecyduje o losach planu 14 września.

"Najprostszą metodą zakończenia sporu jest usiąść do stołu i rozmawiać z tymi którzy pożyczyli pieniądze" - powiedział dziennikarzom rzecznik Komitetu Sterującego Andrzej Długosz.

Pod koniec lutego spółka poinformowała, że jej przychody wyniosły w 2008 roku 1.186 mln euro wobec 1.043 mln euro przed rokiem. Spółka podała też wówczas, że oczekuje wyniku EBITDA na poziomie ok. 30 mln euro w 2008 r.

Już wcześniej firma ostrzegała, że może nie osiągnąć całorocznego celu zakładającego wypracowanie wyniku EBITDA w wysokości 60 mln euro, choć zrealizuje 1,2 mld euro sprzedaży.