Zysk netto JW Construction Holding za 2008 rok spadł o ponad 31 proc.

Spółka JW Construction Holding miała po audycie 100,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 148,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 141,13 mln zł wobec 198,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 721,35 mln zł wobec 781,09 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 100,26 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 102,51 mln zł zysku netto wobec 119,41 mln zł zysku rok wcześniej.