Moody' obniżył rating TVN

Agencja ratingowa Moody's obniżyła kredytową ocenę ratingową dla spółki TVN z Ba2 do Ba3, poinformowały w oddzielnych komunikatach TVN i Moody's. Perspektywą ratingową zmieniono na "stabilną" wobec "negatywnej". Moody's utrzymał rating emisji 235 mln euro niezabezpieczonych obligacji Senior Notes TVN Finance Corporation plc na poziomie Ba3.

"Rating uwzględnia ogłoszenie przejęcia przez TVN dodatkowych 26% udziałów oraz pożyczek od akcjonariuszy w platformie cyfrowej 'n' od Grupy ITI, za łączną kwotę 46,2 mln euro (około 200 mln zł) w gotówce oraz uwzględnia ostrożniejsze założenia co do przychodów i zyskowności dojrzałych przedsięwzięć biznesowych TVN, biorąc pod uwagę pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce" - czytamy w raporcie.

Ocena ratingowa kończy procedurę przeglądu ratingu rozpoczętą 26 listopada 2008 r. w związku z obawami analityków o sytuację finansową grupy ITI - wiodącego akcjonariusza TVN.

TVN miał po audycie 363,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 243,31 mln zł zysku rok wcześniej.