277 milionów złotych brutto dla Biotonu

Spółka biotechnologiczna Bioton pozyskała w ofercie publicznej akcji serii M oraz warrantów dających prawo do objęcia akcji serii N 277,12 mln zł mln zł brutto, poinformowała firma w komunikacie.

Komunikaty giełdowe spółki Bioton

"W wyniku dokonanego przez zarząd spółki przydziału w ramach oferty objętych zostało 300.000.000 akcji serii M oraz 483.206.610 warrantów. Cena emisyjna akcji serii M wynosiła 20 groszy za jedna akcję. Ponadto posiadacze warrantów złożyli spółce oświadczenia o objęciu 483.206.610 Akcji Serii N po cenie emisyjnej 20 groszy za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała, że w ramach oferty otrzymała od wybranych inwestorów, do których skierowana była oferta, deklaracje zainteresowania znacznie przekraczające łączną liczbę oferowanych akcji.

"Ponadto Spółka informuje, że w dniu 20.04.2009 r. i 21.04.2009 r., Zarząd Spółki podjął w ramach kapitału docelowego, o którego rejestracji Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2009 z 16.04.2009, uchwały o emisji nie więcej niż 602.375.320 warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru skierowanej do następujących inwestorów: MD Investment S.A. (w liczbie 75.000.000 warrantów), Tricel Limited (w liczbie 32.628.000 warrantów), Amestor Limited (w liczbie 45.679.200 warrantów), Nihonswi AG (w liczbie 97.884.000 warrantów), Marvel Bioscience FZE (w liczbie 16.314.000 warrantów), Bithell Holdings Limited (podmiotu współpracującego z Grupą Polsat, w liczbie 50.000.000 warrantów), Chione Limited (w liczbie 134.870.120 warrantów) oraz do Pana Ryszarda Krauze (w liczbie 150.000.000 warrantów), którzy warranty te objęli oraz przedpłacili cenę emisyjną akcji Spółki. W związku z emisją warrantów dających prawo do zapisu na akcje Spółki, spółka pozyskała od inwestorów środki brutto w wysokości 120.475.064,00 złotych" - czytamy dalej.

Bioton poinformował, że w wyniku emisji akcji serii M oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych dających prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N i warrantów subskrypcyjnych dających prawa do zapisu na akcje spółka pozyskała łącznie środki brutto w wysokości 277,12 mln złotych.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Bioton miała 36,47 mln zł straty wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 294,87 mln zł wobec 270,94 mln zł.