TelForceOne i Midas ostro w górę po zapowiedziach o możliwym przejęciu

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas podpisał list intencyjny ze spółką Springfield Investments SARL w sprawie zakupu od niej "istotnego pakietu" akcji spółki TelForceOne, zajmującej się dystrybucją akcesoriów do telefonów komórkowych. Strony planują zakończyć negocjacje do dnia 10 kwietnia 2009 roku. Według stanu z września ub.r., Springfield miał 49,5% akcji TelForceOne.

Przeczytaj pełny tekst komunikatu spółki

Kursy akcji obydwu spółek wystrzeliły dziś w górę. O 11. 20 Midas zyskiwał ponad 9 proc., a TelForceOne ponad 35 proc.

"Zgodnie z postanowieniami listu strony planują podjąć negocjacje zmierzające do ewentualnego nabycia przez fundusz istotnego pakietu akcji spółki TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu. Strony podjęły już działania mające na celu wymianę informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o realizacji postanowień listu intencyjnego" - głosi komunikat.

"Szczegółowe informacje fundusz poda po zakończeniu negocjacji i ewentualnym podpisaniu stosownej umowy. Jednocześnie zarząd funduszu informuje, iż strony planują zakończyć negocjacje do dnia 10 kwietnia 2009 roku" - czytamy dalej.

Celem ewentualnego nabycia pakietu akcji TelForceOne przez NFI Midas jest m.in. uzyskanie możliwości wykorzystania przez CenterNet (spółkę zależną od NFI Midas, która ma stać się piątym infrastrukturalnym operatorem telefonii komórkowej) w sprzedaży usług telekomunikacyjnych sieci dystrybucji Teletorium, należącej do TelForceOne i mającej "szerokie doświadczenie we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi".

Ponadto NFI Midas planuje wykorzystywanie nowego modelu telefonu MyPhone produkowanego w grupie kapitałowej TelForceOne, a także nowoczesnego centrum logistycznego tej spółki.

Według raportu za III kw. ub.r., spółka Springfield Investments była największym akcjonariuszem TelForceOne z 3.750.000 akcji (tj. 49,5% kapitału i tyleż z ogólnej liczby głosów na WZ). Inni znaczący akcjonariusze to prezes spółki Sebastian Sawicki (16,5%) i Commercial Union Investment Managment (Polska) (5,3%).

CenterNet wygrał przetarg na nowego operatora strukturalnego w październiku ubiegłego roku. Początkowo firma zapowiadała, że rozpocznie działalność w połowie 2008 roku. Później informowała, że budowa infrastruktury opóźni się.

W I-III kw. 2008 r. TelForceOne miało 3,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej jednostce dominującej wobec 4,54 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 116,27 mln zł wobec 73,89 mln zł.