Media: Netia na "na celowniku" NFI Magna Polonia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia uchwaliło w środę emisję akcji serii B, przeznaczona dla dotychczasowych akcjonariuszy przejmowanej przez fundusz spółki telekomunikacyjnej Mediatel, a także zwiększyło do 230 mln akcji z 12 mln akcji emisję akcji serii C w związku z rozpoczęciem negocjacji dotyczących kolejnego przejęcia, wynika z komunikatów funduszu.

Cena akcji serii C zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 1,20 zł/ szt., co oznacza, że wartość emisji wyniesie co najmniej 276 mln zł, choć według "Parkietu" może ona przekroczyć 400 mln zł. Media spekulują, że "na celowniku" NFI Magna Polonia znalazła się Netia.

NWZ zgodziło się na emisję 61.896.667 akcji serii B bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

"Akcje serii B obejmowane będą po cenie emisyjnej w kwocie 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Emisja akcji serii B dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że zarząd funduszu, w terminie do dnia 31 maja 2009 roku, złoży oferty objęcia akcji podmiotom wymienionym w punkcie 5 niniejszego paragrafu na warunkach określonych w tym punkcie" - czytamy w uchwałach walnego.

Spółka Rasting Limited obejmie 52.700.000 akcji serii B w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.100.000 walorów Mediatela; Zbigniew Kazimierczak obejmie 4.856.667 akcji NFI za 470.000 walorów Mediatela; Titiona Limited obejmie 1.240.000 Magna Polonia za 120.000 walorów Mediatela; BBI Capital NFI obejmie 3.100.000 Magna Polonia za 300.000 akcji Mediatela.

"Oferty objęcia akcji serii B [...] powinny zostać przyjęte lub umowy o objęciu akcji serii B pomiędzy funduszem a podmiotami, do których skierowane zostaną te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia 5 czerwca 2009 roku" - czytamy dalej.

NWZ zgodziło się także na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 230.000.000 akcji serii C bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

"Upoważnia się radę nadzorczą funduszu do oznaczenia ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje serii C, przy czym cena ta nie może być niższa niż 1,20 zł za jedną akcję. Emisja akcji serii C dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, to jest przez złożenie przez Fundusz, w terminie do dnia 31 maja 2009 roku, ofert objęcia akcji serii C skierowanych do nie więcej niż 99 osób" - podano w komunikacie.

Oferty objęcia akcji serii C powinny zostać przyjęte lub umowy o objęciu tych walorów powinny zostać zawarte w terminie do 5 czerwca 2009 roku, podano także.

"Zarząd Funduszu informuje, że zwiększenie wielkości planowanej emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pierwotnie zakładanych 12 mln do 230 mln akcji jest związane z rozpoczęciem negocjacji z inwestorami finansowymi potencjalnie zainteresowanymi inwestycją w fundusz. Fundusz zamierza pozyskać środki na realizację akwizycji planowanych w związku z nową strategią uchwaloną na dzisiejszym NWZ funduszu" - napisał zarząd NFI Magna Polonia w komentarzu do uchwały NWZ.

Uchwała ta nie określa ceny emisyjnej akcji, ponieważ zostanie ona oznaczona przez radę nadzorczą po zamknięciu negocjacji z inwestorami, poinformował także zarząd.

"Zarząd funduszu pragnie podkreślić, iż obecnie trudno jest oszacować prawdopodobieństwo powodzenia subskrypcji akcji serii C" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka nie podaje, z kim prowadzone są rozmowy, jednak informacje mediów wskazują na Netię, której największy akcjonariusz, islandzki fundusz Novator, miał kilka tygodni temu zdecydować o poszukiwaniu chętnych na swój pakiet. "Rynek spekuluje, że wszystkie tropy prowadzą do Novatora i ewentualnego nabycia przez NFI pakietu kontrolnego Netii" - czytamy w czwartkowym "Parkiecie".

Obecnie liczba zarejestrowanych akcji NFI Magna Polonia wynosi 12.840.482 szt.