10,5 mln USD odszkodowania dla Rafako

Sąd Gospodarczy Obwodu Donieckiego zasądził na rzecz Rafako kwotę 56,74 mln hrywien, tj. ok. 11,5 mln USD, ) tytułem odszkodowania od ukraińskiej spółki Donieckobłenergo z powodu ostatecznego zaniechania przez klienta realizacji budowy kotła, podało Rafako w komunikacie.

"Orzeczeniem tym zasądzono na rzecz Rafako SA tytułem odszkodowania, odsetek za zwłokę, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego łącznie kwotę 56,74 mln hrywien, co w przeliczeniu stanowi kwotę około 11,5 mln USD. Orzeczenie jest nieprawomocne" - głosi komunikat.

"Zarząd Rafako SA ocenił, iż w związku z utworzeniem w ubiegłych latach rezerw na ewentualną stratę, skuteczna egzekucja orzeczenia może stanowić źródło istotnych wpływów spółki oraz pozytywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe" - czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Rafako miała 10,97 mln zł zysku wobec 7,65 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 872,29 mln zł wobec 811,00 mln zł.