Trakcja Polska miała 17,50 mln zł zysku netto

Spółka Trakcja Polska miała 17,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2008 roku wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w piątek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 19,15 mln zł wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 217,73 mln zł wobec 211,49 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 41,15 mln zł zysku wobec 20,38 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 548,06 mln zł wobec 421,22 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 28,22 mln zł zysku netto wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej.