Zysk Mieszka wzrósł o 208,3 proc.

Spółka spożywcza ZPC Mieszko miała 3,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2008 roku wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w czwartek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,05 mln zł wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 59,37 mln zł wobec 54,35 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 2,96 mln zł zysku wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 156,71 mln zł wobec 147,03 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 3,37 mln zł zysku netto wobec 0,30 mln zł straty rok wcześniej.