Szef PKN Orlen chce rozpoczęcia działalności wydobywczej

PKN Orlen powinien przekształcić się w zintegrowany pionowo holding z działalnością wydobywczą i prowadzić poszukiwania ropy razem z partnerami dysponującymi know-how w tym segmencie, uważa nowy prezes PKN Orlen Jacek Krawiec, który opowiada się też za konsolidacją firmy w ramach szeroko pojętego sektora energetycznego.

"Chcemy, aby PKN Orlen przekształcił się w końcu w zintegrowany pionowo holding, a do tego jest niezbędne wejście w działalność wydobywczą" - powiedział Krawiec w poniedziałek w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes. Dodał, że koncern powinien prowadzić projekty w tym segmencie razem z partnerami posiadającymi know-how w tym zakresie. Według niego, takim podmiotem w kraju jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i być może Grupa Lotos.

"Orlen jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem" - powiedział też prezes. Zastrzegł jednak, w odpowiedzi na pytanie o Petrolinvest, że wymagałoby to analizy przypadku, złóż, ale region Kazachstanu nie jest w kręgu priorytetowych zainteresowań spółki. "Takimi regionami są Polska, Ukraina, basen Bałtyku i kraje Afryki Północnej" - powiedział.

Krawiec poinformował też, że spółka prowadzi obecnie prace w związku z przejęciem pracującej już koncesji wydobywczej, która mogłaby zostać sfinalizowana w ciągu pół roku.

W połowie kwietnia zarejestrowana w Holandii spółka zależna PKN Orlen, Orlen International Exploration & Production Company BV, kupiła 50% udziałów Odin Energi Latvija za 0,95 mln USD (ok. 2,09 mln zł), zaś spółka zależna partnera Orlenu, Kuwait Energy Company nabyła pozostałe udziały łotewskiej spółki po tej samej cenie.

Nabycie tych udziałów daje Orlenowi 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Orlen International Exploration & Production Company BV i Kuwait Energy Netherlands Corporation nabyły udziały w spółce od zarejestrowanej w Danii spółki Odin Energi A/S.

Spółkę Orlen International Exploration & Production Company, która zajmie się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, działalnością geologiczną i poszukiwawczo-rozpoznawczą, Orlen zarejestrował w Holandii w połowie marca br. Koncern objął w niej 100% udziałów za 18 tys. euro.

W połowie listopada ub. roku rada nadzorcza PKN Orlen zatwierdziła strategię spółki na lata 2007-2012, która zakłada m.in. wzrost nieorganiczny, polegający m.in. na uruchomieniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej.

Pod koniec listopada Orlen otrzymał na pięć lat koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski, w rejonie lubelskim.

PKN Orlen szacuje, że przerób ropy naftowej w całej grupie (Polska, Czechy, Litwa) wzrośnie w 2008 roku o 19% (4,5 mln t) do 27,6 mln ton/ rocznie.

W poniedziałek Krawiec stwierdził też, że zawsze opowiadał się za konsolidacją w szeroko pojętym sektorze energetycznym, nie tylko paliwowym. "Zawsze będę popierał pomysły, aby Orlen stał się częścią większego koncernu energetycznego" - powiedział.

Podkreślił, że jeśli miałoby dojść do konsolidacji pomiędzy firmami w środkowej Europie, najpierw musiałoby dojść do konsolidacji w kraju.

"Konsolidacja jest niezbędna z dwóch powodów - przyniesie wzrost wartości firm sektora energetycznego [ ] i zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego w kraju" - powiedział.

PKN Orlen chce kupić kolejne stacje w Niemczech

PKN Orlen chce kupić kolejne stacje w Niemczech, aby zwiększyć swój udział na północy tego kraju do 10% z 7% obecnie, poinformował w poniedziałek nowy prezes PKN Orlen Jacek Krawiec.

"Na dzisiaj jest mało prawdopodobne, abyśmy chcieli sprzedać stacje w Niemczech, gdyż zaczynają generować wyniki, które nas pomału satysfakcjonują" - powiedział Krawiec w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes. Według niego, spółka zarobiła w 2007 roku 8,5 mln euro netto.

Krawiec podtrzymał plan zwiększenia udziału Orlenu w rynku Niemiec Północnych do 10,0% z obecnych 7,0%. "Aby to osiągnąć, musimy kupić kolejne stacje" - podkreślił.

Obecnie Orlen ma ponad 500 stacji w Niemczech. W maju ub.r. ówczesny prezes PKN Orlen Piotr Kownacki zapowiedział zakup kolejnych 200 stacji paliw w Niemczech. Prezes powiedział wówczas, że Orlen nadal jest jednak gotów sprzedać tę firmę, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta.

W 2006 roku Orlen Deutschland miał 27,0 mln zł zysku netto wobec 138 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio: 8.859 mld zł wobec 8.601 mln zł.

PKN Orlen kupił 494 stacji północnych i północno-wschodnich Niemczech w 2002 roku od koncernu BP, płacąc za nie 140 mln euro. Dało mu to 7,0% udziału w rynku regionalnym i 2,4% w rynku niemieckim.