Pamapol skorygował prognozę na 2007 rok

Spółka spożywcza Pamapol podała w piątek wyniki szacunkowe za 2007 rok, korygujące prognozę spółka na ub. rok, a także odwołała prognozę na rok 2008. Spółka podała w komunikacie, że przychody sięgnęły 97,4% ubiegłorocznej prognozy i wyniosły 331,2 mln zł, zaś zysk netto przekroczył prognozowany poziom o 1,8% i wyniósł 45,6 mln zł.

Pamapol podał, że zaprezentował wyniki szacunkowe w związku z pracami nad prospektem emisyjnym akcji serii C. We wrześniu spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu przygotowanego w związku z ofertą publiczną max. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Według danych szacunkowych, zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł w 2007 roku 44,8 mln zł, czyli 94,3% prognozy, a zysk operacyjny (EBIT) - 31,7 mln zł, czyli 90,6% planu, podano w komunikacie.

Spółka zaznacza, że prognozy były przygotowane w części w oparciu o polskie zasady rachunkowości, a wyniki szacunkowe są w pełni oparte na MSR, co miało wpływ na zysk operacyjny na poziomie około 1 mln zł.

Na wyniki wpłynęły też podwyżki wynagrodzeń w grupie, "głównie w wyniku silnej presji pracowniczej", umocnienie się złotego w IV kw. ub. roku, przez co spadła opłacalność eksportu spółki zależnej WZPOW Kwidzyń Sp. z o.o., a także tzw. "świńska górka" i zła sytuacja na rynku zboża i kawy.

"Przekroczenie prognoz na poziomie zysku netto mimo obniżenia pozostałych prognozowanych pozycji wynika z dokonania wyższego, niż ujęty w prognozie, odpisu ujemnej wartości firmy z tytułu przejęcia nowych podmiotów: ZPOW Ziębice Sp. z o.o. i Cenos Sp. z o.o." - czytamy dalej w komunikacie.

"Jednocześnie emitent informuje, iż z uwagi na niepewne trendy odnośnie wysokości cen podstawowych z punktu widzenia grupy kapitałowej emitenta produktów oraz opóźnienia w realizacji prowadzonych inwestycji podjął decyzję o odwołaniu prognoz wyników finansowych grupy kapitałowej Pamapol na rok 2008" - głosi komunikat.

W 2008 roku grupa planowała osiągnąć 630 mln zł przychodów, 80 mln zł zysku EBITDA, 62 mln zł zysku EBIT i 42 mln zł zysku netto.

Narastająco w I-III kw. 2007 roku grupa miała 23,01 mln zł zysku wobec 8,49 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 228,57 mln zł wobec 121,37 mln zł.