MOL dostał koncesję na obrót gazem

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL otrzymała od Węgierskiego Urzędu ds. Energii (MEH) koncesję na obrót gazem, poinformował MOL w komunikacie.

"Dzięki koncesji, MOL będzie mógł uelastycznić sprzedaż wydobywanego przez siebie gazu" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca MOL informował, że mimo złożenia oferty fuzji przez austriacki koncern paliwowy OMV, zamierza kontynuować realizację własnej strategii.

OMV zwiększył wówczas zaangażowanie w węgierskiej spółce do 18,6% z 10,0% akcji. Jednak statut MOL-a przewiduje, że jeden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 10% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka MOL uważa, że ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów rafineryjnych w Europie Środowej i Wschodniej, dzięki czemu jest przygotowana do rozbudowy swojej podstawowej działalności wydobywczej na Węgrzech. Ponadto, spółka MOL zbudowała silną platformę do dalszego rozwoju w Rosji i innych obszarach zagranicznych.

MOL miał 59,5 mld HUF skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2007 roku wobec 122,3 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 515,8 mld HUF wobec 798,7 mld HUF rok wcześniej.

W całym 2006 roku grupa MOL-a miała 329,5 mld HUF zysku netto. Przychody wyniosły 2.891,1 mld HUF, a zysk operacyjny 394,8 mld HUF.

Według kursu średniego NBP z 9 lipca, 100 forintów węgierskich (HUF) kosztowało 1,5257 zł.