Abp Zimoń o feminizmie na Śląsku bez szans

Rodzina na Śląsku to potęga - mówił abp Damian Zimoń do pielgrzymów w sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. - Feminizm nie ma u nas specjalnych szans, gdyż kobieta ma swoją ważną rolę do odegrania, ona nie jest lekceważona - dodał hierarcha. Abp Zimoń mówił też o zjawiskach zagrażających rodzinie: - Człowiek częściej doświadcza zachwiania równowagi i poczucia frustracji. Rozdźwięki w rodzinie wywołuje presja warunków ekonomicznych, społecznych, demograficznych lub wynikają one z konfliktów między kolejnymi pokoleniami bądź też z nowych relacji społecznych między mężczyznami i kobietami.